Sök

FTT – Konkurrensutsättningen av entreprenaden för pirbygget inleddes

Nyheter - 2022 - FTT-laituri

Konkurrensutsättningen av byggentreprenaden för den nya piren som ska användas av Viking Line inleddes den 9 februari. I vår verksamhet följer vi lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). Upphandlingen är en byggentreprenad som överskrider EU:s tröskelvärde. Vid konkurrensutsättningen tillämpas förhandlat förfarande, eftersom entreprenaden är en betydande del av FTT-projektet och upphandlingskontraktet inte kan ingås utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter i anslutning till upphandlingens art eller komplexitet.

För att bjudas in att delta i förhandlingarna måste entreprenören uppfylla våra lämplighetskrav. Lämplighetskraven beskrivs i samband med upphandlingsannonsen i Hilma. De entreprenörer som är intresserade av upphandlingen ska i det första skedet lämna in en blankett om deltagande till beställaren. Alla kandidater som uppfyller lämplighetskraven bjuds in till det förhandlade förfarandet.

Profund Oy ansvarar för planeringen av kajbygget och målet är att kajbygget ska påbörjas sommaren 2022.