Haku

Ajankohtaista Ferry Terminal Turku -hankkeessa –  joulukuu 2023

UUTINEN - Ajankohtaista FTT-hankkeessa - joulukuu- 2023

Terminaalirakennuksen suunnittelu

Terminaalirakennuksen suunnittelu on ollut käynnissä myös kaavavalituksen aikana ja arkkitehti- ja eri-koissuunnittelu on edennyt pääosin suunnitteluaikataulun mukaisesti. Kaavan vahvistuminen mahdollistaa seuraavat asiat:

  • Terminaalirakennuksen rakennuslupahakemus voidaan laittaa vireille alkuvuodesta 2024, myös matkustajakäytävät tarvitsevat erillisen rakennusluvan.
  • Terminaalisuunnittelu valmistuu pääosin tammikuussa 2024.
  • Johtosiirrot terminaalin alta tehdään kesän 2024 aikana.

Terminaalirakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa PES-Arkkitehdit Oy

Laitureiden suunnittelu

Laiturivaihtoehtojen suunnittelu on myös ollut käynnissä kaavavalituksen aikana. Kaavan vahvistuminen mahdollistaa suunnittelun etenemisen:

  • S1-laiturin tarkempi suunnittelu on käynnissä; suunnittelu valmistuu alkuvuodesta 2024.
  • S1-laiturisuunnittelun valmistuttua alkaa lopullisen laituri S2:n suunnittelu.

Laitureiden rakennesuunnittelun toteuttaa Profund Oy.

Alue- ja kenttäsuunnittelu

Kaavan vahvistuttua alue- ja kenttäsuunnittelu on aloitettu.

Alue- ja liikennesuunnittelun sopimus allekirjoitettiin syyskuussa. Suunnittelun toteuttaa Sitowise Oy. Suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon varustamoiden ja viranomaisten vaatimukset ja toiveet kenttä-alueelle.

Loppuvuoden 2023 aikana saadaan ensimmäiset liikennesuunnitelmaluonnokset ja samanaikaisesti teh-dään kentän tasaus- ja kuivatussunnittelua.