Sök

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – december 2023

NYHETER - Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – december 2023

Planeringen av terminalbyggnaden

Planeringen av terminalbyggnaden har pågått också under besvärstiden och arkitekt- och specialplane-ringen har till största delen fortlöpt enligt planeringstidtabellen. Fastställelsen av detaljplanen möjliggör följande åtgärder:

  • Ansökan om bygglov för terminalbyggnaden kan inledas i början av 2024. Det behövs ett separat bygglov för passagerargångarna.
  • Största delen av terminalplaneringen slutförs i januari 2024.
  • Ledningsflytten från terminalen görs under sommaren 2024.

PES-Arkkitehdit Oy står för huvud- och arkitektplaneringen av terminalbyggnaden.

Planering av kajer

Under besvärstiden har även planeringen av de olika kajalternativen pågått. Nu när planen fastställts är det möjligt att fortsätta planeringen:

  • Kaj S1 planeras i detalj och planeringen slutförs i början av 2024.
  • När planeringen av kaj S1 är klar börjar planeringen av den slutliga kajen S2.

Planeringen av kajkonstruktionerna görs av Profund Oy.

Planering av hamnområdet och hamnplaner

Efter att planen fastställts har man kunnat börjat planera hamnområdet och hamnplanen.

Ett avtal om region- och trafikplanering undertecknades i september. Planeringen utförs av Sitowise Oy. Vid planeringen kommer man att beakta rederiernas och myndigheternas krav och önskemål i fråga om hamnplanen.

Under slutet av 2023 fås de första trafikplansutkasten och samtidigt planeras utjämningen och dräneringen av hamnplanen.