Haku

Ferry Terminal Turku -asemakaavan suunnittelualuetta laajennettiin

Uutinen - 2022- FTT-asemakaavan suunnittelualuetta laajennettiin

Turun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 13.9. Ferry Terminal Turku -nimisen kaavamuutoksen täydennetyt tavoitteet. Tavoitteiden ja aluerajauksen uusimmat muutokset perustuvat kaupunginhallituksen 6.6.2022 (§ 269) tekemään periaatepäätökseen satamaraiteesta. Kaupunginhallitus päätti valita suunnittelun lähtökohdaksi vaihtoehdon, jossa raide tulee matkustajasatamaan pohjoisesta Pahaniemensillan suunnalta. Jotta raide voitaisiin siirtää, kaavanmuutosalueeseen on lisätty alueita matkustajasatama-alueen pohjoispuolelta rautatie- ja katuyhteyksien mahdollistamiseksi. Aluerajausta muutetaan myös kaava-alueen eteläosassa siten, että rajaus sopii yhteen viereisen Historian ja tulevaisuuden museo -asemakaavanmuutoksen kanssa.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti, että satama-alueen toiminta kehittyy osana kehittyvää merellistä Turkua ja että uusi satamaterminaali osaltaan vahvistaa Turun logistista asemaa. Satamaterminaali kytkeytyy osaksi kansainvälistä TEN-T-liikenneverkkoa.

Kaavanmuutoksella mahdollistetaan uuden satamaterminaalin ja sen tarvitsemien rakennuksien, liikenneyhteyksien ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen. Tavoitteena on uusin ratkaisuin saavuttaa kustannushyötyjä ja tehostaa laivaliikenteen toimintaa. Lisäksi uuden terminaalin toteutus tarjoaa luontevan mahdollisuuden ajanmukaiseen turvallisuuden kehittämiseen. Päämääränä on, että terminaali liikenneyhteyksineen on käytössä vuonna 2027.

Lue lisää Ferry Terminal Turku -kaavasta >>