Haku

Turku ja laivayhtiöt selvittävät kolmea vaihtoehtoa matkustajaterminaalin paikaksi

Uutinen-2020-Turku-ja-laivayhtiöt-selvittävät-kolmea-vaihtoehtoa-matkustajaterminaalin-paikaksi

Turun kaupunki, Turun Satama Oy sekä laivayhtiöt Silja Line ja Viking Line ovat alkaneet selvittää kolmea vaihtoehtoa Turun matkustajaterminaalin paikaksi. Alkuperäinen Linnanaukkoon suunniteltu yhteisterminaalihanke on osoittautumassa kustannuksiltaan kalliiksi ratkaisuksi investoinnilla saavutettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin nähden.

Yhteisterminaalin suunnittelu käynnistettiin vuonna 2018, koska nykyisten terminaali- ja kenttäalueiden maanvuokrasopimukset ovat päättymässä vuoden 2025 lopussa

Turun kaupunki ja Turun Satama Oy ovat käynnistäneet nyt yhdessä laivayhtiöiden kanssa kahden muun vaihtoehdon selvittämisen.

Kaksi muuta vaihtoehtoa ovat matkustajasataman siirtäminen Pansioon ja niin sanottu 0+ vaihtoehto. Jälkimmäinen tarkoittaisi sitä, että matkustajaterminaalit tukeutuisivat osittain Viking Linen nykyiseen terminaaliin ja osittain Tallink Siljan terminaalin alueeseen siten, että ajoneuvojen lastaaminen ja purkaminen tapahtuisivat likimäärin Tallink Siljan nykyisen liikennealueen suunnasta.

-Alkuperäisen suunnitelman mukaisen yhteisterminaalin kokonaiskustannukset alkoivat kivuta lähes raitiotiehankkeen tasolle. Meidän oli siten pakko ryhtyä etsimään vaihtoehtoja, joilla on toisaalta mahdollista alentaa investointikustannuksia ja toisaalta saada investointien vastapainoksi tuloja kiinteistökehityksellä, sanoo Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Vaihtoehtoja on esitelty Turun kaupunginhallitukselle iltakouluasiana torstaina 18.6 ja kaupunkilaisille sekä medialle tiedotustilaisuudessa samaten 18.6.

Kaikki kolme selvitettävää vaihtoehtoa esiteltiin Turun kaupunginhallitukselle tasavertaisina vaihtoehtoina. Vaihtoehtojen järjestykseen ei oteta tässä vaiheessa kantaa, vaan ratkaisuehdotus muodostuu yhdessä laivayhtiöiden kanssa jatkettavan selvitystyön tuloksena vuoden 2020 loppuun mennessä.

Alkuperäisen Linnanaukkoon suunnitellun yhteisterminaalin lisäksi vaihtoehtoja on kaksi; matkustajasataman siirtäminen Pansioon ja niin sanottu 0+ vaihtoehto. Jälkimmäinen tarkoittaisi sitä, että matkustajaterminaalit tukeutuisivat osittain Viking Linen nykyiseen terminaaliin ja osittain Tallink Siljan terminaalin alueeseen siten, että ajoneuvojen lastaaminen ja purkaminen tapahtuisivat likimäärin Tallink Siljan nykyisen liikennealueen suunnasta.

-Yhteistyö on ollut hyvää, vaikka ymmärrämme, että tilanteen muuttuminen on ollut laivayhtiöille haastava asia. Olen varma, että löydämme yhdessä parhaan ja toimivimman ratkaisun, jolla mahdollistetaan kaupunkikehityksen tavoitteet ja turvataan samalla liikennöinnin jatkuvuus pitkällä aikavälillä tässä laivayhtiöille hyvin tärkeässä asiassa, sanoo Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Terminaalihankkeen aiesopimusaikaa laivayhtiöiden kanssa aiotaan jatkaa vuodenvaiheeseen saakka, jotta osapuolet pystyvät laatimaan huolellisesti kaikki tulevan vaihtoehdon valintaan vaikuttavat teknis-taloudelliset selvitykset.

Laivayhtiöt ovat vahvasti mukana suunnittelussa

-Viking Line on mielellään mukana suunnittelemassa Linnanniemen aluetta. Tällä hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä nykyiseen terminaaliratkaisuun ja toivomme että saamme myös tulevaisuudessa toivottaa matkustajamme tervetulleiksi Aurajoen suuhun, Turun Linnan läheisyyteen, sanoo toimitusjohtaja Jan Hanses Viking Lineltä.

-Tallink Siljalle on erittäin tärkeää saada tulevaisuudessa toimiva ja sujuva terminaalikokonaisuus niin matkustajien, automatkustajien, rahdin kuin henkilökunnankin näkökulmasta. Terminaalin sijainnilla on myös suuri merkitys matkustajavirtojen toimivuuteen ja ennen kaikkea matkustamisen helppouteen. Toivomme, että suunnitelmissa päästään kaikille sopivaan ratkaisuun, sanoo Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults.

Lisätiedot:
Erik Söderholm, toimitusjohtaja, Turun Satama Oy, +358 50 553 3100

Tiedote PDF-muodossa