Sök

Turku och rederierna överväger tre alternativa platser för passagerarterminalen

Uutinen-2020-Turku-ja-laivayhtiöt-selvittävät-kolmea-vaihtoehtoa-matkustajaterminaalin-paikaksi

Åbo stad, Port of Turku Ltd och rederierna Silja Line och Viking Line har börjat studera tre alternativa platser för Åbos nya passagerarterminal. Det ursprungliga gemensamma terminalprojektet som planerades för området Linnanaukko visar sig vara en för dyr lösning med tanke på de funktionella och ekonomiska målen som ska uppnås.

Planeringen av den gemensamma terminalen inleddes 2018 eftersom markhyresavtalen för den nuvarande terminalen och de utomhusområden kommer att löpa ut i slutet av 2025.

Åbo stad och Port of Turku Ltd har nu börjat studera två andra alternativa platser tillsammans med rederierna.

De andra två alternativen är flytt av passagerarhamnen till Pansio och så kallat 0+ alternativ. Det senare skulle innebära att passagerarterminalerna delvis skulle använda Viking Lines nuvarande terminalbyggnad och delvis Tallink Siljas terminalområde på ett sådant sätt att lastning och lossning av fordon skulle ske ungefär från riktningen av Tallink Siljas nuvarande trafikområde.

”De totala kostnaderna för en gemensam terminal enligt det ursprungliga planen närmar sig kostnaden för spårvagnsprojektet. Därför var vi tvungna att börja leta efter alternativ som på ena sidan möjliggör sänkta investeringskostnader och å andra sidan genererar intäkter från fastighetsutveckling för att balansera investeringarna”, säger Jarkko Virtanen, biträdande borgmästare i Åbo.

De olika alternativen presenterades för Åbo stadsstyrelse under en kvällssession den 18 juni och för stadens invånare och media vid en presskonferens också den 18 juni.

Samtliga tre alternativ som ska studeras presenterades för Åbo stadsstyrelse som likvärdiga alternativ. Ingen ställning tas till prioritetsordningen för alternativen i detta skede, men förslaget till lösning kommer att uppnås som ett resultat av de studier som ska utföras tillsammans med rederierna senast vid slutet av 2020.

Förutom den ursprungliga gemensamma terminalen som planerades på området Linnanaukko finns det två alternativ; flytt av passagerarhamnen till Pansio och det så kallade 0+ alternativet. Det senare skulle innebära att passagerarterminalerna delvis skulle använda Viking Lines nuvarande terminalbyggnad och delvis Tallink Siljas terminalområde på ett sådant sätt att lastning och lossning av fordon skulle ske ungefär från riktningen av Tallink Siljas nuvarande trafikområde.

”Vi har haft en positivt samarbete, även om vi förstår att förändringen av situationen är utmanande för rederierna. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att hitta den bästa och mest funktionella lösningen som möjliggör stadsutvecklingsmålen samtidigt som vi säkrar den fortsatta verksamheten som är extremt viktig för rederierna”, säger Jarkko Virtanen, biträdande borgmästare i Åbo.
Giltigheten av avsiktsförklaringen gällande terminalprojektet förlängs till årets slut så att parterna noggrant kan utarbeta alla teknisk-ekonomiska rapporter som påverkar valet av det framtida alternativet.

Rederierna är nära involverade i planeringen

”Viking Line är glad att bidra till planeringen av Linnanniemi-distriktet. För närvarande är vi mycket nöjda med den nuvarande terminalen och hoppas att vi även i framtiden kommer att få välkomna våra passagerare vid Åbo slotts mynning, nära Åbo slott”, säger Jan Hanses, President och VD för Viking Line.

”Det är mycket viktigt för Tallink Silja att ha effektiva terminaltjänster för framtida bruk från passagerar-, bil-, godstrafik och personalperspektiv. Terminalens placering spelar också en nyckelroll i passagerarflödet och framför allt i resebekvämheten. Vi hoppas att en lösning som passar alla parter kommer att hittas”, säger Margus Schults, VD för Tallink Silja.

Ytterligare information:
Erik Söderholm, Verkställande direktör, Port of Turku Ltd, +358 50 553 3100