Haku

Turku turvaa Linnanniemen suurhankkeet aikataulujen muutoksilla

Uutinen - 2022 - Ferry Terminal Turku aikataulu muuttuu

Turun kaupunki aikatauluttaa uudelleen Linnanniemen alueen kehittämistä ja suurhankkeita. Matkustajasatamaan liittyvän pistolaiturin investoinnin aloittamista siirretään vuodella eteenpäin ja satamaliikenteen käytössä olevien kenttäalueiden vuokrasopimusta jatketaan vuoden 2026 loppuun saakka.

Turku haluaa aikataulujen muuttamisella turvata uuden matkustajaterminaalin, satamarakenteiden ja Historian ja tulevaisuuden museon rakentamisen suunnitteluissa budjeteissa. Taustalla on etenkin teräksen hinnan ja rakentamiskustannusten nousu Ukrainan sodan takia.

Kaikkien hankkeiden suunnittelu kaupungilla ja satamassa jatkuu keskeytyksettä yhteistyökumppaneiden kanssa myös uudessa tilanteessa.

– Turun kaupunki yhdenmukaistaa Linnanniemen suurhankkeiden aikatauluja kustannusten hallitsemiseksi ja toiminnallisuuden parantamiseksi, tiivistää Turun omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Turun kaupunginhallitus päätti 6.6., että Turku aloittaa Väyläviraston kanssa neuvottelut satamaraiteen siirrosta nykyiseltä paikaltaan pohjoisesta tulevaksi. Aikataulun siirtäminen antaa lisää aikaa uuden pohjoisesta, Muhkurin ratapihalta Turun satamaan toteutettavalle sähköistetyn henkilöjunaraiteen toteuttamiselle.

Laituriurakan aloittamista siirretään

Valmistelut aikataulujen siirtämiseksi ovat käynnistyneet Turun Satama Oy:n hallituksesta, joka päätti kokouksessaan 14.6. keskeyttää Viking Linen uuden laivapaikan rakentamisen hankinnan ja siirtää laituriurakan aloittamista eteenpäin. Saatujen tarjousten urakkahinnat ylittivät laituriurakan alkuperäisen kustannusarvion.

Linnanniemen alueesta huomattava osa on vuokrattu satamatoiminnoille. Nykyinen vuokrasopimus Turun kaupungin ja Turun Satama Oy:n välillä on määräaikainen vuoden 2025 loppuun. Turun Satama Oy:n hallitus päätti kokouksessaan myös esittää Turun kaupungille nykyisen satamaliikenteen käytössä olevan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista vuodella 2026 loppuun.

Turun satamaterminaalin hanke jatkuu kokonaisuudessaan muuttumattomana lukuun ottamatta pistolaituriurakkaa ja Tallink Siljan laiturin korjausta.

– Nämä kaksi osaurakkaa siirtyvät vuodella eteenpäin ja näin ollen koko projektin valmistuminen siirtyy vuodella. Kaikki muut suunnittelu- ja vastaavat urakat jatkuvat aikataulun mukaisesti. Terminaalirakennuksen rakentaminen on edelleen tarkoitus aloittaa 2024, kuvaa Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.

Viking Linen tulevaan pistolaituriin tullaan käyttämään yli 15 kilometriä 700 mm:n teräspaalua. Teräksen hinta on Ukrainan sodan johdosta noussut merkittävästi ja urakan hinta ylittäisi tällä hetkellä budjetin.

– Olemme näin ollen päättäneet hylätä tarjoukset ja kilpailutamme pistolaituriurakan uudelleen noin vuoden kuluttua siinä toivossa, että teräksen markkinahinta laskee, sanoo toimitusjohtaja Erik Söderholm.

Terminaalirakennuksen oli suunniteltu valmistuvan vuonna 2026, nyt se valmistuu vuonna 2027. Uuden matkustajaterminaalin suunnittelee PES-Arkkitehdit Oy.

Turun kaupungille koko sataman alueen kehittäminen on hyvin merkityksellistä ja tärkeää.
Kustannukset eivät saa nousta hallitsemattomasti, joten aikatauluja on siksi muokattava. Näin turvataan niin matkustajasataman kuin koko Linnanniemen kehittäminen.

– Olemme sopeuttaneet toimintaamme muuttuneeseen tilanteeseen jo heti sodan sytyttyä ja kustannusten alettua nousta. Haemme joustavia ratkaisuja ja uskon, että aikalisä antaa meille aiempaa paremmat mahdollisuudet hankekokonaisuuden hallintaan. Paremman kustannustehokkuuden lisäksi pyrimme luomaan investointien ajallisella kohdennuksella paikallisesti elvyttäviä elementtejä taloudellisen taantuman uhatessa, sanoo omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Historian ja tulevaisuuden museon rakentaminen siirtyy myös vuodella

Matkustajasataman aikataulun muutos vaikuttaa suoraan Linnanniemen alueen muiden hankkeiden toteuttamisaikatauluihin. Satamaliikenteen käytöstä vapautuvalle maa-alueelle toteutettavan Historian ja tulevaisuuden museon tavoiteaikataulu tullaan tarkastamaan vastaamaan matkustajasatamahankkeen aikataulumuutosta.

Muuttuneen tilanteen seurauksena museorakennuksen hankesuunnitelma tulisi Turun kaupunginvaltuustoon päätettäväksi vuoden 2026 aikana ja rakentaminen alkaa 2027. Aiempaan tavoiteaikatauluun sisältynyt liikkumavara mahdollistaa museorakennuksen valmistumisen vuoden 2029 aikana.

– Museon toteuttaminen on Turun kaupungin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi tehty juhlapäätös. Rakennuksen valmistuminen on osa Turun 800-vuotisjuhlavuotta ja tähän tavoitteeseen tähdätään muuttuneista olosuhteista huolimatta, sanoo Historian ja tulevaisuuden museon hankepäällikkö Joanna Kurth.

Historian ja tulevaisuuden museon kaavoitus etenee aiemmin suunnitellun mukaisesti. Turun kaupunginhallitus hyväksyi 27.9.2021 Historian ja tulevaisuuden museon asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja kaavaluonnos etenee käsittelyyn huomioiden kaupunginhallituksen 6.6. satamaraiteesta tekemä periaatepäätös.

Linnanniemen kokonaistilannetta arvioidaan kaikkien asiaan liittyvien toimintojen osalta syksyllä 2022 ja uudelleen vuoden kuluttua. Turku on valmiudessa käynnistämään eri osa-alueet nopeasti kustannuspaineiden toivottavasti rauettua.

Lisätietoja:
Jarkko Virtanen
omistajaohjausjohtaja, Turun kaupunki
jarkko.virtanen@turku.fi
p. 050 559 0222

Erik Söderholm
toimitusjohtaja, Turun Satama Oy
erik.soderholm@portofturku.fi
p. 050 553 3100

Joanna Kurth
hankepäällikkö, Historian ja tulevaisuuden museo
Turun kaupunki
p. 050 371 0259
joanna.kurth@turku.fi