Haku

Ajankohtaista Ferry Terminal Turku -hankkeessa – helmikuu 2023

Laiturit

Hankkeeseen sisältyvien laitureiden suunnittelua jatketaan seuraavasti:

  • Laituripaikka 23 korjataan Tallink Siljan käyttöön ensimmäisessä vaiheessa. Tämän jälkeen korjataan laituripaikka S2 (nykyinen Tallink Siljan laituripaikka) Viking Linen käyttöön.
  • Laituripaikan 23 suunnittelu ja laiturin urakkalaskentasuunnitelmat ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuuhun 2023 mennessä.
  • Laituripaikan S2 suunnittelua jatketaan L23 suunnittelun valmistuttua ja alustavasti se valmistuu syyskuussa 2024.

Laituripaikan 23 tarjouskilpailu käynnistyy kevään 2023 aikana. Tarkoituksena on saada työt käyntiin syksyllä 2023.

Kenttäalueet

Yhteiskenttäalueen liikenne- ja aluesuunnittelua on jatkettu kaupungin tekemän matkustajaraidelinjauksen pohjalta. Kaupunginhallitus päätti valita suunnittelun lähtökohdaksi vaihtoehdon, jossa raidelinja satamaan ja uuteen terminaaliin kulkee Pahaniemen suunnasta. Linjaus kulkisi pohjoista reittiä nykyisen Aurigan kiinteistön viereen ja tulevan yhteisterminaalin läheisyyteen. Kenttäalueiden järjestelyistä on käyty keskusteluja myös viranomaisten kanssa.

Viranomaisasiat

Seuraavat viranomaisasiat ovat käsittelyssä/valmistelussa:

  • Ferry Terminal Turku -alueen kaavamuutos (alustavasti lainvoimainen 6/2023). Kaavamuutoksella mahdollistetaan uuden terminaalin ja sen tarvitsemien rakennuksien, liikenneyhteyksien ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen. https://www.turku.fi/kaavoitus/ferry-terminal-turku-5661-2019