Sök

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – februari 2023

Kajer

Planeringen av de kajer som ingår i projektet fortsätter som följer:

  • Kajplats 23 repareras för Tallink Silja under den första fasen. Därefter repareras kajplats S2 (nuvarande kajplats för Tallink Silja) för Viking Line.
  • Planeringen och entreprenadkalkyleringen för kajplats 23 pågår och blir klara till juni 2023.
  • Planeringen av kajplats S2 fortsätter efter att L23 planerats färdigt och kajplatsen uppskattas preliminärt vara klar i september 2024.

Anbudsförfarandet för kajplats 23 inleds våren 2023. Avsikten är att få i gång arbetet hösten 2023.

Planområden

Trafik- och områdesplaneringen av de gemensamma planområdena har fortsatt utifrån stadens beslut om sträckningen av spåret för persontrafik. Stadsstyrelsen beslutade att som utgångspunkt för planeringen välja det alternativ där spåret till hamnen och den nya terminalen går via Pahaniemi. Sträckningen norrifrån går till Aurigas nuvarande fastighet i närheten av den blivande gemensamma terminalen. Arrangemangen på planområdena har också diskuterats med myndigheterna.

Myndighetsärenden

Följande myndighetsärenden är under behandling/beredning:

  • Planändringen i Ferry Terminal Turku-området (preliminärt lagakraftvunnen 6/2023). Planändringen gör det möjligt att bygga den nya terminalen samt de byggnader, trafikförbindelser och parkeringsarrangemang som den behöver. Ferry Terminal Turku stadsplanering >>