Sök
Passerstillstånd

Fotografering i hamnområdet kräver tillstånd

Fotografering i hamnområdet i Åbo hamn kräver tillstånd. Om fotograferingen sker i ett område som hör till ett företag i hamnen behövs också företagets tillstånd. Med fotografering avses också videoupptagning. Även användning av fjärrstyrda luftfarkoster, dvs. drönare, kräver tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas på förhand och vid ansökan redogörs för användningsändamålet för bilderna eller videorna. Det lönar sig att läsa säkerhetsföreskrifterna på hamnens webbplats på förhand. Även blanketten för fotograferingstillstånd ger mer information om vistelse i hamnområdet.

Använd reflekterande kläder

Fotografen ska för sin egen och andras säkerhet efter att ha fått fotograferingstillstånd ha på sig ändamålsenliga reflekterande kläder (CE1-märkta skydds-/varningskläder). Särskild försiktighet ska iakttas i hamnområdet så att inga risksituationer uppstår.

Ansök fotograferingstillstånd

Att få ett fotograferingstillstånd, kontakta turkuport@portofturku.fi

TA KONTAKT

Pauliina Roti

HR- och säkerhetschef

+358 50 5533 123