COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Fartygstrafiken deltar i miljötalkot

De rederier som trafikerar Åbo hamn har avsevärt bidragit till att hamnverksamhetens klimat-avtryck minskat. Fartygstrafikens luftutsläpp har minskat avsevärt till följd av EU:s svaveldirektiv som trädde i kraft 2015. Minskningen av luftutsläpp har också underlättats av Viking Lines introduktion av Viking Grace, som använder flytande naturgas (LNG), mellan Åbo och Stockholm. Från och med början av 2022, när nya Viking Glory sätts i trafik tillsammans med Viking Grace, använder bolagets båda fartyg på rutten mellan Åbo och Stockholm LNG-bränsle. Något som också haft en positiv inverkan är det lågsvavelbränsle som Tallink Silja använder, katalysatorer samt nya motortyper.

Utvecklingen av fartygstyperna inverkar på miljöns tillstånd. Nya fartygsbestånd ger upphov till mindre utsläpp av växthusgaser.

Fartygens form spelar roll

I designen av de nyaste fartygen har också skyddet av havsnaturen beaktats. Fartygens skrov-former har optimerats hydrodynamiskt för att minimera vågbildningen. Det här förebygger erosionen i skärgården mellan Åbo och Stockholm och minskar på så sätt fartygstrafikens ef-fekter på den annars också känsliga skärgårdsnaturen.

För att minska fartygstrafikens inverkan på vattenmiljön erbjuder Åbo Hamn också kryssnings- och fraktfartyg möjligheten att lämna sitt avloppsvatten i hamnen.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109