COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku

Laivaliikenne mukana ympäristötalkoissa

Turun satamaan liikennöivät varustamot ovat vaikuttaneet merkittävästi satamatoiminnan hiilijalanjäljen pienenemiseen. Laivaliikenteen ilmapäästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuonna 2015 voimaan tulleen EU:n rikkidirektiivin ansiosta. Ilmapäästöjen vähenemistä on edistänyt myös Viking Linen otettua käyttöön nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävän Viking Gracen liikennöintiin Turun ja Tukholman välillä. Vuoden 2022 alusta yhtiön molemmat reitin alukset kulkevat LNG-polttoaineella, kun uusi Viking Glory aloittaa liikennöinnin Viking Gracen rinnalla. Viking Grace on lisäksi varustettu roottoripurjeella, joka vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Positiivinen vaikutus on ollut myös Tallink Siljan käyttämällä vähärikkisellä polttoaineella, katalysaattoreilla sekä uusilla moottorityypeillä.

Laivatyyppien kehittämisellä on vaikutusta ympäristön hyvinvointiin. Uusi aluskanta tuottaa vähemmän kasvihuonepäästöjä.

Alusten muodolla on väliä

Uusimpien alusten suunnittelussa on huomioitu myös meriluonnon suojelu. Alusten runkomuodot on optimoitu hydrodynaamisesti aaltojen muodostumisen minimoimiseksi. Turun ja Tukholman välisessä saaristossa tämä ehkäisee eroosiota ja vähentää laivaliikenteen vaikutusta muutenkin herkälle saaristoluonnolle.

Laivaliikenteen vesistövaikutusten vähentämiseksi Turun Satama tarjoaa matkustajalaivojen lisäksi myös risteilijöille ja rahtialuksille mahdollisuuden jättää jätevetensä satamaan.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109