Sök

Utsläppsminskningar med hjälp av digitalisering

En ökad digitalisering inom hamnfunktionerna minskar koldioxidutsläppen genom hela transportkedjan och minskar hamnverksamhetens energiförbrukning. Utsläppsminskning är målet för både utnyttjandet av lokaliseringsteknik och den ökade användningen av automation och robotik i lasthanteringen.

Smidig och säker trafik

I Åbo hamn kommer man att utnyttja automation bland annat i samband med passagerarfartygens hamnanlöp. Med tanke på dessa har ett automooring-system installerats i hamnen för att snabba upp förtöjningen och losskastningen av fartygen. Systemet minskar fartygens bränsleförbrukning och minskar utsläppen under hamnanlöpen. Automooring-anordningen har tagits i bruk vid Viking Lines kajplats under 2021.

En ökad digitalisering inom hamnfunktionerna minskar koldioxidutsläppen genom hela transportkedjan och minskar hamnverksamhetens energiförbrukning.

Digitaliseringen utnyttjas också för styrningen av trafiken i hamnen. Med hjälp av de nya portsystemen och nya trafikarrangemang i passagerarhamnen minskar tomgångskörningen och utsläppen i hamnområdet.

Digitaliseringen påverkar även hamnverksamhetens energiförbrukning. Åbo hamns elförbrukning har minskats avsevärt bland annat genom att man övergått till LED-belysning i hamnens största lager och i stamhamnens område samt infört digital styrning av belysningen.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109