Sök

Mindre konsekvenser för vattenmiljön av muddring

Den största belastningen på vattenmiljön från hamnverksamheten i Åbo beror på muddringar av havsbottnen. Genom de muddringar som Åbo Hamn utför säkerställs att hamninloppen och hamnen är trafikdugliga. Merparten av muddringarna består av underhållsmuddringar, genom vilka man säkerställer att de officiella farledsdjup som meddelas sjöfararna stämmer.

Uppläggning av muddermassor på land minskar muddringens effekter på de närliggande vattnen

Vi har tillsammans med Åbo stad fattat ett beslut om att sluta dumpa muddermassor till havs senast 2024.
I praktiken har vi övergått till landsbaserad deponering, vilket avsevärt minskar påverkan av muddringsverksamheten på närliggande vatten och Airistos havsområde.

Muddermassorna placeras nu på norra stranden av Hirvensalo vid Lauttaranta, som fick en miljölov i slutet av 2020. Genom att deponera sedimenten från muddringen i det befintliga uppodlade området kan vi planera och bygga upp ett nytt, marint bostadsområde i Latokari-regionen.

Genom att utveckla muddringsverksamheten kan vi minska muddringens konsekvenser för vattenmiljön. Det har stor betydelse för havsområdenas organismer och deras välmående.

Förutom Lauttaranta kommer ansträngningar att göras för att främja användningen av andra potentiella platser i framtiden. En gemensam arbetsgrupp mellan Åbo stad och Åbo hamn har initierats för att undersöka etableringen av lämpliga deponeringsområden efter Lauttaranta för framtida landsbaserad deponering.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109