Haku

Ruoppausten vesistövaikutukset pienemmiksi

Satamatoiminnan vesistökuormitukseen vaikuttavat Turussa eniten merenpohjan ruoppaukset. Turun Sataman toteuttamilla ruoppauksilla turvataan satamaan johtavien laivaväylien ja sataman liikennekelpoisuus. Pääosa niistä on kunnossapitoruoppauksia, joilla varmistetaan merenkulkijoille ilmoitettujen virallisten väyläsyvyyksien paikkansapitävyys.

Maaläjitys vähentää ruoppaustoiminnan vaikutuksia lähivesiin

Olemme tehneet yhdessä Turun kaupungin kanssa päätöksen ruoppausmassojen meriläjityksen lopettamisesta viimeistään vuoteen 2024 mennessä. Käytännössä tämä merkitsee siirtymistä maaläjitykseen, jolla vähennetään merkittävästi ruoppaustoiminnan vaikutuksia lähivesiin ja Airiston merialueella. Maaläjitykseen siirtymistä varten käynnistettiin Turun kaupungin vetämänä selvitystyö sopivien läjitysalueiden löytämiseksi. Samalla kartoitetaan mahdollisuudet uusien läjitysalueiden ja ruoppausmassojen jatkokäyttöön.

Ruoppaustoiminnan kehittämisellä pystymme vähentämään ruoppauksesta johtuvia vesistövaikutuksia. Sillä on suuri merkitys merialueiden eliöstön hyvinvoinnille.

Ensimmäisenä mahdollisena savimaiden sijoituskohteena esiin nousi Turun Lauttaranta. Sijoittamalla ruoppauksista kertyvät sedimentit nykyiselle vesijättömaalle rakennettaviin pengeraltaisiin voidaan Latokarin alueelle kaavoittaa ja rakentaa uusi, merellinen kerrostaloalue. Alue on saanut ympäristöluvan loppuvuodesta 2020 ja ensimmäiset lohkot on otettu käyttöön marraskuussa 2022.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109