Haku

Ruoppausten vesistövaikutukset pienemmiksi

Satamatoiminnan vesistökuormitukseen vaikuttavat Turussa eniten merenpohjan ruoppaukset. Turun Sataman toteuttamilla ruoppauksilla turvataan satamaan johtavien laivaväylien ja sataman liikennekelpoisuus. Pääosa niistä on kunnossapitoruoppauksia, joilla varmistetaan merenkulkijoille ilmoitettujen virallisten väyläsyvyyksien paikkansapitävyys.

Maaläjitys vähentää ruoppaustoiminnan vaikutuksia lähivesiin

Olemme tehneet yhdessä Turun kaupungin kanssa päätöksen ruoppausmassojen meriläjityksen lopettamisesta viimeistään vuoteen 2024 mennessä. Käytännössä on siirrytty maaläjitykseen, joka vähentää merkittävästi ruoppaustoiminnan vaikutuksia lähivesiin ja Airiston merialueella.

Ruoppausmassoja on ryhdytty sijoittamaan Hirvensalon pohjoisrannalle Lauttarantaan, joka on saanut ympäristöluvan loppuvuodesta 2020. Sijoittamalla ruoppauksista kertyvät sedimentit nykyiselle vesijättömaalle rakennettaviin pengeraltaisiin voidaan Latokarin alueelle kaavoittaa ja rakentaa uusi, merellinen kerrostaloalue.

Ruoppaustoiminnan kehittämisellä pystymme vähentämään ruoppauksesta johtuvia vesistövaikutuksia. Sillä on suuri merkitys merialueiden eliöstön hyvinvoinnille.

Lauttarannan lisäksi pyritään edistämään myös muiden potentiaalisten kohteiden käyttöönottoa tulevaisuudessa.
Tulevaisuuden maaläjitystä varten on käynnistetty Turun kaupungin ja Turun Sataman yhteinen työryhmä selvittämään sopivien läjitysalueiden käyttöönottoa Lauttarannan jälkeen.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109