COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Sänkta fartygsavgifter som incitament

Vi sporrar rederierna till att beakta miljön genom att bevilja miljöbaserade rabatter på fartygs-avgifterna. Hittills har rabatterna varit knutna till fartygets kväveoxidutsläpp, och på så sätt för-söker man styra rederierna till att ta i bruk utsläppsreducerande teknik. De miljöbaserade ra-batterna gäller även avfallshanteringen. De fartyg som sorterar sitt avfall på ett av Hamnen godkänt sätt får rabatter på avfallshanteringsavgifterna för fast avfall.

Miljöansvar är något som angår oss alla. Miljörabatterna fungerar som ett bra incitament för rederierna att utveckla sitt fartygsbestånd.

Nya grunder för miljörabatterna

År 2020 förnyade vi grunderna för våra miljörabatter för fartygen så att de följer Clean Shipping Index-klassificeringen, som även tillämpas i Sverige. Klassificeringen är mer omfattande än vår tidigare miljörabatt, som enbart baserade sig på fartygets kväveutsläpp. Med hjälp av CSI-klassificeringen kan man alltså beakta fartygens miljövänlighet som en mer omfattande helhet.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109