Haku

Alennetut alusmaksut kannustimina

Kannustamme varustamoja ympäristön huomioimiseen antamalla alusmaksuihin ympäristöperusteisia alennuksia. Alennuksilla pyritään ohjaamaan varustamoja ottamaan käyttöön päästöjä vähentävää tekniikkaa. Ympäristöperusteiset alennukset koskevat myös jätehuoltoa. Turun Satama voi antaa alukselle alennusta öljyisten jätteiden jätehuoltomaksusta, mikäli alus pystyy osoittamaan sillä olevan käytössään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän öljyisen jätteen määrä on tavallista vähäisempi.

Ympäristövastuullisuus on kaikille kuuluva asia. Ympäristöalennukset toimivat hyvänä kannustimena varustamoille aluskannan kehittämiseen.

Ympäristöalennusten perusteet uusiutuneet

Uusimme alusten ympäristöalennusten perusteet vuonna 2020 seuraamaan myös Ruotsissa käytössä olevaa Clean Shipping Index -luokitusta. Luokitus on laajempi kuin aiemmin käyttämämme pelkästään aluksen typpipäästöihin pohjautunut ympäristöalennus. Näin ollen CSI-luokituksen avulla pystytään katsomaan alusten ympäristöystävällisyyttä laajempana kokonaisuutena.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109