Sök

Konkurrensutsättningen för kajplats L23 pågår

NYHETER - Anbudsförfarande för pir L23-kontraktet pågår

I projektet Ferry Terminal Turku pågår konkurrensutsättningen av entreprenaden för kajplats L23. Upphandlingen konkurrensutsätts i ett förhandlat förfarande och upphandlingsannonsen har publicerats i Hilma 3/2023.

Flera entreprenörer lämnade ansökan om att delta, och projektgruppen förhandlade med entreprenörerna i mitten av maj. Det tekniska materialet för anbudsförfrågan blev klart i juni och den slutliga anbudsförfrågan skickades till anbudsgivarna. Tidsfristen för att lämna anbud går ut i mitten av augusti och avsikten är att upphandlingsbeslutet ska fattas i månadsskiftet augusti-september.

Målet är att kajentreprenaden ska inledas 09–10/2023 och slutföras senast 03/2025.