Sök

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – juni 2023

Terminalplanering

  • Arkitekt- och specialplaneringen av terminalen pågår. Enligt projektets tidsplan slutförs planeringen i slutet av oktober 2023. Förhandlingar pågår med myndigheterna kring planeringen och tillståndsberedningen.

Planering av kajplatser:

  • Profound Oy gör konstruktionsplaneringen av kajplatserna.
  • Insinööritoimisto Eriksson Oy gör elplaneringen och Ingenjörsbyrå Aalto-Setälä Oy gör VVS-planeringen.

Områdes- och trafikplanering

  • Upphandlingen av områdes- och trafikplaneringen pågår. Upphandlingsbeslutet fattas i augusti. Avsikten är att planeringsarbetet ska inledas i september 2023.

Inleds under sommaren

  • Upphandling av kajplatsernas reglerbara huvuddäcksramper.
  • Upphandling av passagerargångar och passagerarbryggor; vid upphandlingen beaktas det arkitektoniska intrycket och den temporära passagerargången.

Myndighetsärenden

Följande myndighetsärenden är under behandling/beredning:

  • Bygglov för terminalbyggnaden
  • Ändringar i miljötillståndet (uppdateras och lämnas 2023–2024)