Sök

Arkitekttävlingen i samband med Åbo Hamns projekt Ferry Terminal Turku är avgjord

News - 2022 - FTT arkitekttävlingen är över

Förslaget ORIGAMI valdes till vinnare i arkitekttävlingen som ordnades för att välja huvud- och arkitektplaneraren för Åbo Hamns nya passagerarterminal. 

Arkitekttävlingen som Åbo Hamn ordnade inom ramen för projektet Ferry Terminal Turku inleddes hösten 2021, och juryn valde vinnaren enhälligt bland tre förslag som tidigare gått vidare från tävlingens första skede. Alla förslag behandlades anonymt och det visade sig att det vinnande förslaget lämnats in av PES-Arkkitehdit.

”Alla förslag som gick vidare till tävlingens andra fas var högklassiga. Juryn valde det förslag som bäst uppfyllde de funktionella kraven samtidigt som de passar in ypperligt i omgivningen och stadsbilden i det framtida Slottsuddsområdet. Det vinnande förslaget är en bra utgångspunkt för fortsatt planering av passagerarterminalen. I det kommande utvecklingsskedet fokuserar beställarens projektledning på kostnadseffektiviteten och i synnerhet på att förbättra funktionen och lokalanvändningen i samarbete med de framtida användarna, planerarna och projektledningsentreprenörerna”, säger Åbo Hamns verkställande direktör Erik Söderholm, som var juryns ordförande.

Det vinnande förslaget präglas av liv och rörelse

Juryn ansåg att ORIGAMI bäst uppfyller de mål som ställts upp för terminalen. Juryn tilltalades av ORIGAMI exceptionella och uttrycksfulla arkitektur. En kryssning är ofta ett sätt att komma bort från vardagen, och terminalbyggnadens utseende skapar rätt stämning bland passagerarna redan från början. Förslaget präglas av liv och rörelse. Arkitekturen är baserad på sneda triangulära ytor och samspelet mellan stål, glas och aluminium. Formen andas maritim symbolik och påminner om en lax eller ett stålskepp, även om namnet ORIGAMI syftar på ett annat sammanhang – men parallellen till japansk papperskonst är tilltalande.

Förslagets byggnadstekniska lösningar är genomtänkta ur ett underhållsperspektiv, och ”regnrocken” i aluminium har en lång livstid. Infarten till området är lyckad och parkeringsanläggningen stöder arkitekturen. Separeringen mellan kortvarig parkering och avlämning fungerar särskilt bra och den öppna platsen känns mycket naturlig. Byggnaden är anpassningsbar och utrymmena är luftiga. Träväggen i entrén tillför värme i en omgivning präglad av glas, stål och aluminium. Stämningen i byggnaden blir lugnare ju högre upp man rör sig, och även havet syns bra. Terrasserna i anslutning till väntsalen har en fin utsikt mot Slottsudden.

”Inbjudan till den prestigefulla tävlingen var en stor ära för oss. Det är en stor glädje att påbörja planeringen av den nya terminalbyggnaden i samarbete med Åbo Hamn. Terminalarkitektur betjänar människor både i vardagen och vid festligheter och är ett välbekant designområde för oss. Det är värdefullt att man vill satsa på arkitekturen av trafikbyggnader”, säger tävlingsförslagets huvuddesigner, arkitekt SAFA Tuomas Silvennoinen från PES-Arkkitehdit.

Ett avtal om huvud- och arkitektplanering kommer att ingås med den valda arkitektbyrån. Arbetet fortsätter med ett utvecklingsskede i samarbete med de övriga parterna. Utvecklingsskedet börjar i slutet av sommaren 2022 och fortsätter fram till våren 2023, då genomförandet börjar. Målet är att verksamheten i den nya passagerarterminalen ska komma igång i början av 2026.