Sök

Stadsfullmäktige beslöt att godkänna detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku

NYHETER - Stadsfullmäktige beslöt att godkänna detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku

Stadsfullmäktige beslöt godkänner vid mötet den 19.6.2023 ändrade förslaget till detaljplaneändring för Ferry Terminal Turku​. Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av den gemensamma terminalen för fartygstrafiken och flyttningen av passagerarspåret samt att utveckla trafikarrangemangen och verksamheten i hamnområdet.

Målet är att effektiviseringen av markanvändningen i hamnområdet frigör nya objekt för stadsutvecklingen bland annat i omgivningen kring Åbo slott och längs Aura å.

Därtill beslöt stadsfullmäktige att godkänna kostnadsintervallet på 29–54 miljoner euro för genomförandet av de allmänna områdena på planområdet för Ferry Terminal Turku. I kostnadsförslaget ingår inte kostnaderna för hamnområdet och det nya hamnspåret.