Sök

Åbo Hamns Ferry Terminal Turku arkitekttävling går vidare till andra uttagningen

Nyheter - 2022 - Arkkitehtuurikilpailu etenee jatkovalintoihin

Det första skedet i arkitekttävlingen för utformningen av Åbo Hamns nya terminalbyggnad går nu mot sitt slut. De arkitektbyråer som uttogs till tävlingen lämnade sina förslag den 11 februari och juryn sammanträdde för att ge sin första bedömning den 14 februari.

”Förslagen, som ännu i det här skedet är anonyma, uppfyller våra förväntningar. De är högklassiga och erbjuder intressanta alternativ för den fortsatta planeringen av passagerarterminalen inom projektet Ferry Terminal Turku. Det första intrycket är att alla förslag är genomförbara, men innan vidare beslut fattas ber vi experterna utvärdera förslagens funktionalitet och byggkostnader. Det centrala är att de föreslagna byggnaderna ska ha kapacitet för snabb genomströmning av de allt större passagerarvolymerna och att kostnaderna ska motsvara investeringsbudgeten”, säger juryns ordförande Erik Söderholm, verkställande direktör för Åbo Hamn Ab.

Till planeringstävlingen som ordnas som offentlig upphandling anmälde sig ett tjugotal väletablerade arkitektbyråer av vilka fem valdes till tävlingens följande skede utifrån referenspoäng: PES-Arkkitehdit, arbetsgruppen Helin & Co Arkitekter och LPR-arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto ALA, Zaha Hadid Architects samt JKMM Arkkitehdit.

”De byråer som gick vidare representerar toppkompetensen i branschen och de har visat prov på sin kunnighet i många betydande byggnader. Gruppen med fyra inhemska byråer kompletteras med internationellt belönade Zaha Hadid Architects, vars medverkan visar att Ferry Terminal Turku är intressant också utanför landets gränser”, säger upphandlingskonsult Sanna Kronström från Hankintakumppanit Oy som är konsult för Åbo Hamn i planeringstävlingen.

Uttagningsprocessen fortsätter efter kostnads- och funktionalitetsgranskningen i början av mars då juryn utser de två eller tre arkitektbyråer som går vidare till tävlingens andra skede. De omarbetar sina förslag enligt Åbo Hamns utvecklingsönskemål och lämnar in dem i månadsskiftet april–maj. Tävlingens vinnare, dvs. den arkitektbyrå som får uppdraget att planera passagerarterminalen, offentliggörs före sommaren.

Tävlingsjuryn består av hamnens representanter verkställande direktör Erik Söderholm, operativ direktör Antti Pekanheimo och byggchef Jouni Hildén samt rederiernas representanter Tallink Siljas regiondirektör i Åbo Nina Honkaranta och Viking Lines operativ chef Peter Forsberg. För expertisen i juryn står Åbo stads stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen (arkitekt SAFA), Schauman Arkitekter Ab:s verkställande direktör Janne Helin (arkitekt SAFA) och professor Pirjo Sanaksenaho från Aalto-universitetet (arkitekt SAFA).

”Aallonharja”
”Arcturus”
”Fokka”
”Linnaterminaali”
”Origami”