Sök

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – maj 2022

Nyheter - 2022 - Nyheter i projektet FTT, maj 2022

Byggnadstekniska och hustekniska projektledningsentreprenader för terminalbyggnaden

I samband med planeringen och byggandet av terminalbyggnaden pågår anbudsförfrågningar för projektledningsentreprenaderna för både de byggnadstekniska och de hustekniska arbetena. Anbuden kommer att lämnas vecka 25/2022 och avsikten är att upphandlingsbeslutet ska fattas vecka 26/2022.

Planeringen av terminalbyggnaden fortsättermed ett utvecklingsskede i samarbete mellan planerare, användare och projektledningsentreprenörer. Utvecklingsskedet börjar i slutet av sommaren 2022 och fortsätter fram till våren 2023, då byggandet inleds. Utvecklingsskedet, som följer efter att uppdragsavtalet för huvud- och arkitektplaneringen ingåtts, handlar särskilt om att förbättra funktionen och lokalanvändningen i samarbete med de kommande användarna, planerarna och projektledningsentreprenörerna.

Konkurrensutsättning av specialplanerare för terminalbyggnaden

Konkurrensutsättningen av specialplanerare för terminalbyggnaden inleds efter att arkitekten valts, och upphandlingsannonsen publiceras så snabbt som möjligt efter att arkitekttävlingen avgjorts.

Entreprenaden för Viking Lines kaj, den s.k. piren

Sista inlämningsdag för entreprenadanbuden för Viking Lines pir är 25.5.2022. Enligt den preliminära uppskattningen fattas upphandlingsbeslutet 15.6.2022, och entreprenadavtalet ska enligt det preliminära tidsschemat undertecknas i juli 2022.