Sök

Åbo hamns infrastruktur utvecklas inom ramen för EU projektet Ferry Port Turku

Nyheter- 2021 - Åbo hamns infrastruktur utvecklas inom ramen för EU projektet Ferry Port Turku

Planeringen av åtgärderna för att utveckla infrastrukturen, logistiken och säkerheten inom projektet Ferry Terminal Turku börjar på allvar med ett kickoff-möte för det anslutande delprojektet Ferry Port Turku den 15 december. I mötet deltar representanter från Wega, CINEA och Traficom.

Ferry Port Turku är ett CEF-finansierat investeringsprojekt där finansieringen främst riktas till planeringen av kajen i den nya passagerarhamnen och till upphandlingen av entreprenader. Projektet inleddes i april 2021 och det kommer att pågå till juni 2024. Den 15 juli 2021 beviljade transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ett bidrag på 2 133 540 euro för planering av utvecklingen av infrastrukturen i Åbo hamn. Avsikten är att använda bidraget till att inom ramen för projektet Ferry Terminal Turku planera åtgärderna för att utveckla infrastrukturen, logistiken och säkerheten.

För projektet Ferry Port Turku får Åbo Hamn stöd av dels Wega, som hjälper till med att samordna projektet, sköta ansökningsprocesserna för EU-bidrag och upprätta avtal, dels CINEA (Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö) som fungerar som en länk mellan Åbo Hamn och CEF.

Projektet är indelat i tre delar, varav den första omfattar kajplaneringen samt upphandlingen av entreprenaderna i anknytning till den. I den andra delen är målet att göra en kostnads-nyttoanalys över byggandet av samterminalen med tanke på kommande CEF-ansökningar och i den tredje delen planeras projekthanteringen och kommunikationen.

Agendan på projektets kickoff-möte är att uppdatera nuläget och gå igenom tidsplanen för de följande åtgärderna.