Sök

Ny tågförbindelse till hamnen via Pahaniemi

Nyheter - 2022 - Satamaraide

Åbo stadsstyrelse beslutade 6.6.2022 i sitt principbeslut att det ska byggas ett nytt spår till hamnen. Enligt det godkända förslaget ska spåret till hamnen och den nya gemensamma terminalen gå via Pahaniemi. Den nya sträckningen norrifrån går bredvid Aurigas fastighet till närheten av den nya gemensamma terminalen.

Enligt en grov uppskattning uppgår kostnaderna för den nya hamnförbindelsen till 18 miljoner euro och byggarbetet kommer att pågå i minst fem år.