Sök

Ferry Terminal projekt går vidare till Åbo stadsstyrelse

Nyheter - 2021 - Ferry Terminal projekt går vidare till Åbo stadsstyrelse

Det massiva Ferry Terminal -projektet i Åbo går vidare till beslut av stadsstyrelsen. Det föreslås för stadsstyrelsen, som sammanträder måndagen den 31 maj, att Åbo hamn kan påbörja de ekonomiska arrangemangen för projektet, som uppgår till 172 miljoner euro.

När projektet genomförs kommer det att omorganisera området och funktionerna för passagerarhamnen i Åbo och innerhamnen som ligger bredvid Åbo slott. Planen är att bygga en ny gemensam passagerarterminal för användning av båda rederierna.

Förutom den nya passagerarterminalen gäller projektet den urbana utvecklingen av maritima Åbo mer generellt och kommer permanent att öppna hamnområdena som för närvarande är stängda för invånarna i staden.

Projektet är avsett att gå vidare till genomförandefasen senast fram till sommarens slut. Om finansieringen kan ordnas är målet att slutföra projektet i sin helhet enligt den ursprungliga tidtabellen, dvs. senast i december 2025.

Båda rederierna som trafikerar rutten Åbo–Stockholm, Viking Line och Tallink Silja, har för närvarande egna terminaler belägna på mark som hyrs av Åbo stad. Deras hyresavtal löper ut i slutet av 2025.

Den framtida gemensamma terminalen och de infrastrukturlösningar som är relaterade till den har avtalats muntligen med båda företagen.

”Vi nådde fram till en lösning i förhandlingarna i god samarbetsanda med båda företagen, även om beslutsfattandet gjordes svårare av den osäkerhet som skapades av coronaviruskrisen och projektets höga kostnad. Projektet kommer emellertid att erbjuda ett ljus i dessa utmanande tider och ta en riktning mot en ännu bättre kundupplevelse”, säger Erik Söderholm, verkställande direktör för Åbo hamn.

Båda rederierna är nöjda med utvecklingen av hamnområdet.

”Vi är glada att se att detta stora byggprojekt går framåt i samarbete och med ömsesidig förståelse. Vi har ett gemensamt mål: en smidig passagerarupplevelse för kryssnings- och bilpassagerare samt gods. Silja Lines nuvarande terminal har betjänat våra kunder i 50 år, och vi väntar nu ivrigt på att det gemensamma terminalprojektet ska påbörjas”, säger Margus Schults, VD för Tallink Silja Oy.

”Åbo är en mycket viktig stad och partner för Viking Line. Två av våra nyaste fartyg, Viking Grace och Viking Glory, som för närvarande är under konstruktion, har utformats med hänsyn till behoven på Åborutten. Vi kommer att utveckla och upprätthålla trafiken på Åborutten under de kommande decennierna, och vi är tacksamma för att Åbo investerar i utvecklingen av hamnområdet med tanke på turismen”, säger Jan Hanses, VD för Viking Line.

Förutom dess storleksklass och stadsutveckling är projektet också mycket betydelsefullt från andra perspektiv. Reguljär sjötrafik mellan Åbo och Stockholm är den äldsta rutten i Finland, och den förväntas fortsätta starkt. Passagerartrafik och godstransporter mellan Åbo, Mariehamn och Stockholm har pågått i över hundra år, med undantag för avbrott under krigstider.

Passagerartrafikvolymen mellan Åbo och Stockholm varierar från 3–4 miljoner passagerare per år, exklusive året 2020 på grund av coronavirusen. Åbo tror på ökad resande efter coronavirusen, då de moderna och intressanta hamnområdena med de nya möjligheterna i Linnanniemi-distriktet kommer att vara en fördel för den attraktiva staden.

”Den nya potentiella gemensamma terminalen kommer att öka invånarnas intresse för Åbo–Stockholm-rutten, och den snabba tågförbindelsen på en timme till Helsingfors storstadsområde ger möjlighet för ett större antal passagerare att hinna med kvällsfärjan från Åbo efter en arbetsdag”, säger biträdande borgmästare Jarkko Virtanen.