Sök

Entreprenad för rivning av tullpaviljongen

Nyheter - 2023 - Vanha tullipaviljonki

Som ett led i Ferry Terminal Turku-projektet rivs i år den gamla passagerar- och tullpaviljongen längst ute på Kanalbanken. Inför rivningsarbetet avlägsnades under 2022 Hilkka Toivolas fresk Porten mot öst och väst och Jussi Vikainens bronsrelief Väntar på stranden.

Den gamla passagerar- och tullpaviljongens historia:

  • Hamnudden och Runsala förenades av en bro under den senare hälften av 1800-talet. Bron revs i början av 1910-talet och längst ut på udden byggdes en åttkantig tullpaviljong i jugendstil, planerad av stadsarkitekten J. Eskil Hindersson.  
  • År 1956 ersattes tullpaviljongen av en passagerarpaviljong som ritades vid Åbo stads husbyggnadsavdelning under ledning av stadsarkitekten A. S. Sandelin. Stor vikt lades vid att paviljongen skulle vara representativ. Väggen i vänthallen pryddes av konstnären Hilkka Toivolas stora fresk Porten mot öst och väst. Resenärer som anlände från havet möttes av fasadens bronsrelief Väntar på stranden, skapad av konstnären Jussi Vikainen
  • År 1972 färdigställdes Silja Lines nya åttkantiga terminal på den norra sidan av passagerarpaviljongen, och den gamla passagerarpaviljongen renoverades för hamnövervakningens och tullverksamhetens behov.