Sök

Ferry Terminal Turku projektet avtal om drift och återlösning av terminal undertecknade

Nyheter - 2021 - Ferry Terminal projektet pågår

Åbo hamns Ferry Terminal Turku -projektet fortskrider. Projektet kommer att omorganisera området och funktionerna för passagerarhamnen i Åbo och innerhamnen. Planen är att bygga en ny gemensam passagerarterminal för användning av både rederierna Tallink Silja och Viking Line. Den nya terminalen förväntas vara klar i december 2025.

Projektet kommer att finansieras med 172 miljoner euro, varav Åbo hamn kommer att finansiera projektet under byggskedet med 47 miljoner euro i kontanter och en maximal lånebelopp på 125 miljoner euro.

Marknadsbaserade driftsavtal har förhandlats med båda rederierna och undertecknades tisdagen den 31 augusti. Med avtalen åtar sig både Tallink Silja och Viking Line att använda den gemensamma terminalen för reguljär linjetrafik under den i avtalet specificerade perioden.

Som en del av projektet kommer Åbo stad att återköpa Viking Lines terminalbyggnad för 17,8 miljoner euro och hyra tillbaka den till rederiet. Terminalbyggnaden och de tillhörande strukturerna är belägna på området som hyrs av Viking Line i Åbo hamn. Återköpsavtalet undertecknades i samband med Viking Lines driftsavtal.

”Åbo är en mycket viktig stad för Viking Line. Vi bedriver daglig morgon- och kvällstrafik direkt till Stockholm. Våra två nyaste fartyg, Viking Grace och Viking Glory som är under konstruktion, har utformats med Åbos behov i åtanke. Vi planerar att utveckla och upprätthålla trafiken på Åborutten under de kommande decennierna, och vi är tacksamma över att kunna fortsätta vår verksamhet i den nuvarande terminalbyggnaden som hyresgäster”, säger Jan Hanses, VD för Viking Line.

”Genom hela Silja Lines historia har rederiets fartyg trafikerat rutten Åbo–Stockholm. Den nuvarande terminalen är på väg att avslutas, och vi ser fram emot starten av det nya gemensamma terminalbyggprojektet. Det har varit fantastiskt att vara involverad i utvecklingen av området tillsammans med Åbo stad, Åbo hamn och Viking Line. Vårt gemensamma mål är en ännu bättre passagerarupplevelse”, säger Margus Schults, VD för Tallink Silja Oy.

”Regelbunden schemalagd trafik mellan Åbo och Stockholm är en betydande fördel för hela Sydvästra Finlands ekonomi, och det är utmärkt att båda rederierna engagerar sig i trafikens utveckling. De nu undertecknade avtalen möjliggör att projektet kan lanseras och investeringar kan göras”, säger Erik Söderholm, VD för Åbo hamn Ltd.