Sök

Detaljplanen för Ferry Terminal Turku har vunnit laga kraft

NYHETER - Detaljplanen för Ferry Terminal Turku har vunnit laga kraft

Åbo stad tillkännagav 16.12.2023 att detaljplanen för Ferry Terminal Turku har trätt i kraft. Meddelande på Åbo stads hemsida >>>
Tack vare detta kan Åbo Hamn Ab nu fortsätta planera projektet.

En privatperson anförde besvär över Åbo stadsfullmäktiges beslut från juni där fullmäktige godkände planförslaget Ferry Terminal Turku. Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären eftersom den ansåg att fullmäktiges beslut var lagenligt.

Åbo stad och Åbo Hamn bad förvaltningsdomstolen påskynda beslutsfattandet i ärendet. I slutet av augusti beslutade stadsstyrelsen att be förvaltningsdomstolen skyndsamt behandla besvären över denna detaljplan som kan anses vara av samhällelig vikt. Begäran gav resultat och beslutet fattades på bara två och en halv månader, vilket är exceptionellt snabbt när det gäller detaljplaner.

Det anfördes inga besvär över detaljplanen hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ramboll CM är projektledningskonsult för projektet och Hankintakumppanit bistår i upphandlingsfrågor.