Sök

Ajankohtaista

Konkurrensutsättningen för kajplats L23 pågår

I projektet Ferry Terminal Turku pågår konkurrensutsättningen av entreprenaden för kajplats L23. Upphandlingen konkurrensutsätts i ett …

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – juni 2023

Terminalplanering Arkitekt- och specialplaneringen av terminalen pågår. Enligt projektets tidsplan slutförs planeringen i slutet av oktober …

Stadsfullmäktige beslöt att godkänna detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku

Stadsfullmäktige beslöt godkänner vid mötet den 19.6.2023 ändrade förslaget till detaljplaneändring för Ferry Terminal Turku​. Målet …

Rivningen av hamnens gamla passagerarpaviljong ska påbörjas

Passagerarpaviljongen som ligger längst ut på Slottsudden och som invigdes 1957 kommer nu att rivas. Byggnaden …

Entreprenad för rivning av tullpaviljongen

Som ett led i Ferry Terminal Turku-projektet rivs i år den gamla passagerar- och tullpaviljongen längst …

Detaljplaneringen skapar nya gator och andra områden i hamnområdet

I samband med Ferry Terminal Turku detaljplanering skapas nya platser som behöver namnges i hamnområdet, som …

Planeringen av terminalbyggnaden inled

Planeringen av terminalen i projektet Ferry Terminal Turku inled. Målet är att planera en högklassig terminalbyggnad …

Utökat planeringsområde i detaljplanen för Ferry Terminal Turku

Stadsmiljönämnden i Åbo godkände 13.9 de kompletterade målen i detaljplaneändringen för Ferry Terminal Turku. De senaste …

Åbo tryggar Slottsuddens storprojekt med ändringar i tidsplanerna

Åbo stad ändrar tidsplanerna för utvecklingen av Slottsudden och områdets storprojekt. Investeringarna i piren i samband …

Ny tågförbindelse till hamnen via Pahaniemi

Åbo stadsstyrelse beslutade 6.6.2022 i sitt principbeslut att det ska byggas ett nytt spår till hamnen. …