Sök

Detaljplaneringen skapar nya gator och andra områden i hamnområdet

Nyheter - 2022 - Nimistötoimikunta

I samband med Ferry Terminal Turku detaljplanering skapas nya platser som behöver namnges i hamnområdet, som torget, gatan som leder till hamnen samt två gång- och cykelvägar. Det nya passagerarspåret som kommer till hamnen behöver också ett namn. Namn behandlas av nomenklaturkommittén. Ordföranden för nomenklaturnämnden Lauri Palmunen och vice ordförande Tuomas Mikkola besökte hamnen och bad om idéer till namngivning från hamnpersonalen.