Säkerhet

Målet för Åbo hamns säkerhetsverksamhet är att förhindra person- och egendomsskador. Se närmare anvisningar för att tryggt uträtta ärenden.

Säkerhet inom hela hamnområdet

Hamnsäkerheten består av många delområden, och med hjälp av deras total behärskning skyddas människorna, fartygen, egendomen samt miljön mot olyckor, skador och kriminell verksamhet. Åbo hamns säkerhetsförfaranden uppfyller direktiven för den internationella ISPS -koden samt de nationella bestämmelserna för fartygens säkerhetsåtgärder och för de hamnkonstruktioner som betjänar dem.

Läs mer om säkerhet (FI)

Läs mer om säkerhet (EN)

Säkerhet – Åbo hamn