COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Styrelsen hanterar bolagets verksamhet

Åbo Hamn Ab:s verksamhet leds av bolagets styrelse, vars uppgifter och ansvar definieras i aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning. Styrelsen sköter hamnbolagets förvaltning och ordnar verksamheten på tillbörligt sätt. Styrelsen behandlar och fattar beslut i alla ärenden som är viktiga för bolagets verksamhet.

Åbo Hamn Ab:s styrelsemedlemmar

Ville Niinistö (styrelsens ordförande)
Mari-Elina Koivusalo (styrelsens vice ordförande)
Jussi Hakala
Hanna-Liisa Munter
Maria Puhakka-Peltonen
Max Rauvola
Harri Virta