Sök

Styrelsen hanterar bolagets verksamhet

Åbo Hamn Ab:s verksamhet leds av bolagets styrelse, vars uppgifter och ansvar definieras i aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning. Styrelsen sköter hamnbolagets förvaltning och ordnar verksamheten på tillbörligt sätt. Styrelsen behandlar och fattar beslut i alla ärenden som är viktiga för bolagets verksamhet.

Åbo Hamn Ab:s styrelsemedlemmar

Ville Niinistö (styrelsens ordförande)
Taru Pätäri (styrelsens vice ordförande)
Jussi Hakala
Sini Häkkinen
Mikael Miikkola
Juha Sumentola
Harri Virta