COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku

Hallitus johtaa yhtiön toimintaa

Turun Sataman Oy:n toimintaa johtaa yhtiön hallitus, jonka tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Hallitus huolehtii satamayhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat.

Turun Satama Oy:n hallitus

Ville Niinistö, puheenjohtaja
Mari-Elina Koivusalo, varapuheenjohtaja
Jussi Hakala
Hanna Munter
Maria Puhakka
Max Rauvola
Harri Virta