Kim Söderström

Elgrupp

Driftschef Seppo Pohjanpalo
+358 50 5533 192
seppo.pohjanpalo@portofturku.fi

Farliga ämner

Säkerhetschef Pauliina Roti
+358 50 5533 123
pauliina.roti@portofturku.fi

Uthyrning av fastigheter och områden

HYRESKONTRAKT
Försäljingsdirektör Jaakko Nirhamo
+358 50 5533 156
jaakko.nirhamo@portofturku.fi

UTHYRNING AV SMÅ FASTIGHETER
Fria utrymmen, kontrakt och garantier:
Reija Nielikäinen
+358 44 9074 164
reija.nielikainen@portofturku.fi

Presentation, bokning och nyclar:
Markku Lintervo
+358 44 9074 172
markku.lintervo@portofturku.fi

Inköp

+358 44 9074 515

Kassa och indrivning

+358 2 2674 135
kassa.satama@portofturku.fi

Maskin- och stålkonstruktioner

Arbetsplatschef Mikko Tuomi
+358 400 452 115
mikko.tuomi@portofturku.fi

Passertillstånd

+358 2 2674 444
kulunvalvonta@portofturku.fi

RFID-transponderna mellan klockan 7 och 15
+358 40 8203 529

Säkerhetschef
+358 50 5533 123

Planering

Hamnbyggmästare Markku Lintervo
+358 44 9074 172
markku.lintervo@portofturku.fi

Port Control 24 h

+358 2 2674 122
satamavalvonta@portofturku.fi

Privat bevakat parkeringshus

Pre-bokningar tel. +358 41 497 6556

Säkerhet

Säkerhetschef Pauliina Roti
+358 50 5533 123
pauliina.roti@portofturku.fi

Taxor och hyresfaktureringsfrågor

+358 44 9074 508, +358 44 9074 143
satamalaskutus@portofturku.fi

Underhåll

Pansiontie 48-52 (rakennus 6112)

Platschef Mikko Tuomi
+358 400 542 115
mikko.tuomi@portofturku.fi

Fastighetchef Matti Lindqvist
+358 44 9074 173
matti.lindqvist@portofturku.fi