Långtradartjänster

Den tunga trafiken jämte förare är en viktig kundgrupp för Åbo hamn. Därför har vi i samarbete med olika aktörer utvecklat tjänster, som gör förarnas vardag lättare och också erbjuder för dem en möjlighet till vila och rekreation, exempelvis i väntan på att få komma ombord på fartyget. På kartan hittar du de viktigaste serviceställena och var hamnportarna är belägna.

Tankställen

På Åbo hamns område finns det flera tankställen, av vilka den obemannade tankstationen på Pansiovägen är särskilt planerad för den tunga trafikens behov. På denna station kan fordonet tankas med alla de största bolagens kort. Vid Importleden finns Finlands första gastankstation, avsedd för personbilar, nyttofordon och den tunga trafiken.

Fordonsvåg

Hamnens fordonsvåg finns i området vid Slottsfjärden, karta.

Fordonsvågen är en Pivotex Scalex 1600A.
Maximal kapacitet: 100 000 kg
Kontrollskaldel (e): 50 kg

Vägningen betalas med vågens kreditkort. Kunden sköter själv vägningen av fordonet.

Vågen kan användas för att väga tågvagnar och andra stora enheter. Vågbron är 13 meter lång. Om den enhet som ska vägas är längre än 13 meter kan den vägas enligt axelviktsmetoden. Anvisningar om vägningen får du här.

Kreditkortet för vågen kan lösas in enligt gällande taxa hos Åbo hamns trafikavdelning, tfn +358 2 2674 127/Maarit Kääriä.

Vägning mot kontant betalning (utan kreditkort) kostar 21 euro plus moms. Ta kontakt med lyftkranskontoret, tfn + 358 2 2674 198.

Långtradarparkering och sjömanskyrkan

Åbo hamns långtradarparkering erbjuder ett tryggt parkeringsområde för den tunga trafikens förare i omedelbar närhet av hamnen. Avståndet till hamnen är endast cirka en kilometer och från parkeringen finns det en snabb förbindelse till bland annat E18-motorvägen, riksväg 8 och Åbo omfartsväg. Invid långtradarparkeringen finns det också en busshållplats för stadstrafiken.

Långtradartrafikens tjänster kompletteras av sjömanskyrkan som ligger invid. I dess utrymmen finns bastu och möjlighet att tvätta kläder samt bl.a. lektyr och biljard samt satellit-TV och internet-uppkoppling som tidsfördriv. På vardagarna även lunchservering.