Sök

Parkeringen i Åbo hamn betjänar passagerarna

Parkeringen i Åbo hamn har planerats för att uppfylla passagerartrafikens behov. Det finns gott om parkeringsplatser i närheten av terminalerna vilket underlättar början på resan. De som anländer med personbil ska gärna reservera tillräckligt med tid för ankomsten och parkeringen så att resan kan börja utan stress. Det har gjorts lätt att ta sig till hamnen och det lönar sig att bekanta sig med ankomstrutterna i förväg. Det har beaktats i parkeringsavgifterna att resenärerna ska ha god tid på sig att ta sig till terminalen och från terminalen tillbaka till bilen. Med den dagliga parkeringsavgiften kan man parkera i 26 timmar.

Karta över parkeringsplatser

Parkeringspriser

Parkeringspriserna på de allmänna områden inom hamnområdet som är markerade som avgiftsbelagda är:

 • 1 h / 1,40 €
 • 1 dygn (= 26h) / 17,00 € / täcker hela kryssningen
 • Utöver parkeringsavgiften tas en elbilsladdningsavgift (27 cent/kWh inkl. moms) ut vid laddplatser för elbilar. Parkerings- och laddningsavgiften för elbilsladdningsplatser betalas i eParking-applikationen. Parkeringsavgiften för de aktuella platserna kan inte betalas med parkeringsautomater eller andra parkeringsansökningar.

Vid betalning med parkeringsautomat den maximala parkeringstiden är 8 dygn.

Så här betalar du parkeringen

Parkeringen på hamnens parkeringsområden kan betalas med bankkort, kreditkort och mobiltelefon genom att använda apparna ParkMan, EasyPark eller Moovy. Dessutom kan du betala för parkering med mynt vid automaterna 1, 6, 8, 9, 15 (se parkeringsautomater i Åbo hamn). Vid betalning med parkeringsappar läggs appens transaktionsavgift på priset.

Parkering och laddning av elbilar betalas med eParking-applikationen (instruktioner nedan)

Vid betalning med kombinerat kort (debet/kredit) debiteras parkering på kreditsidan.

Följ anvisningarna på skärmen när du betalar i parkeringsautomaten.

Obs! På Tallink Siljas inhägnade parkeringsområde gäller endast parkeringsbiljetter från mätaren i det området. Området är utmärkt på kartan med lila färg.

Felanmälan

Om du upptäcker fel på parkeringsmätaren, kontakta felanmälan på tfn: 02 2633 2237.

Laddkontakter av Type 2 används vid våra laddningsplatser och betalningen kan göras med den lättanvända eParking-applikationen. eParking-appen kan användas på din Android- eller iOS-telefon. Med mobilapplikationen kan du enkelt hitta tillgängliga parkeringsplatser på kartan, kolla antalet tillgängliga laddningspunkter, hantera laddning och göra betalningar. Appen kan laddas ner gratis från Google Play eller App Store. Dessutom fungerar eParking i en webbläsare på www.eparking.fi.

För att göra parkering på gatan och använda den offentliga laddstationen så enkel som möjligt bör du först lägga till saldo- eller betalkortsinformation till ditt eParking användarkonto

 1. Tryck på Meny och välj Plånbok
 2. På Plånbok-sidan kan du lägga till saldo på ditt eParkeringskonto eller lägga till ett betalkort som du vill använda för att betala korttidsparkering och offentlig laddning

För att starta korttidsparkering, lokalisera först din plats från lokaliseringsknappen under sökfältet eller ange din plats i sökfältet

 1. Flytta markören över den rätt parkeringsområdet och tryck på Välj
 2. Du kan kontrollera priset på parkeringsområdet genom att klicka på Visa pris
 3. Alltid kontrollera att du startar ett parkering med rätt bilens registreringsnummer. Parkeringskontroll baseras på en skanning av bilens registreringsskylt
 4. Välj längden på din parkering
 5. Observera att du måste ha 5€ eller mer saldo på ditt eParkeringskonto innan du kan börja parkeringen. Ansökan kommer att be dig fylla på ditt saldo om saldot är mindre än 5€. När du har fyllt ditt saldo kan du börja parkera
 6. Tryck på Starta parkering. Du kan öka parkeringstiden om områdets maximala parkeringstid tillåter det. Du kan också stoppa parkeringen vid behov

För att använda den offentliga laddstationen flytta först markören över den rätt parkeringsplatsen. Från de gröna kontakttypsikonerna kan du identifiera parkeringsplatserna med möjlighet till laddning

 1. Tryck på Välj
 2. Välj rätt uttagsnummer
 3. Observera att du måste ha 5€ eller mer saldo på ditt eParkeringskonto innan du kan starta laddningen. Ansökan kommer att be dig fylla på ditt saldo om saldot är mindre än 5€. När du har fyllt ditt saldo kan du börja ladda
 4. Kontrollera att bilens registreringsnummer är korrekt och tryck på Start
 5. Du kan stoppa laddningen genom att trycka på Stopp-knappen

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får man i passagerarhamnen parkera på följande ställen:

 • på parkeringsplatser som är markerade med rullstolsmärket
 • på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgiften
 • på platser där parkering bara är tillåten under en viss tid, utan tidsbegränsning
 • i områden där parkering och områdesparkering är förbjuden (man får dock inte parkera i ett sådant område eller på en sådan plats som med vägmärke anger parkering för bara vissa fordon).

OBS! Fordonet får emellertid inte störa annan trafik.

Parkeringsavgiften fastställs enligt följande:

 • Om husbilen eller husvagnen står i två rutor efter varandra och de är fästa i varandra, räcker det med en parkeringsavgift.
 • Om t.ex. bilen och husvagnen är parkerade separat, ska man betala två skilda parkeringsavgifter.
 • Konsekutiva parkeringsplatser finns bäst i parkeringsområden med P-automat nummer 13. (Se karta >>>)

Passagerarhamnen har två gratis parkeringsplatser för bussar. Platser kan inte reserveras i förväg. Har du frågor om platser bör du kontakta fraktbolagen.

 • Bussparkeringen reserverad för Tallink Siljas kunder finns på linje 3.
 • Bussparkeringen reserverad för Viking Lines kunder finns på 2:a linjen.

Se platsen för parkeringsplatserna på kartan >>>