COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Parkeringen i Åbo hamn betjänar passagerarna

Parkeringen i Åbo hamn har planerats för att uppfylla passagerartrafikens behov. Det finns gott om parkeringsplatser i närheten av terminalerna vilket underlättar början på resan. De som anländer med personbil ska gärna reservera tillräckligt med tid för ankomsten och parkeringen så att semesterresan kan börja utan stress. Det har gjorts lätt att ta sig till hamnen och det lönar sig att bekanta sig med ankomstrutterna i förväg. Det har beaktats i parkeringsavgifterna att resenärerna ska ha god tid på sig att ta sig till terminalen och från terminalen tillbaka till bilen. Med en parkeringsavgift kan man ha bilen parkerad under hela kryssningen, dvs. 26 timmar.

Karta över parkeringsplatser

Parkeringspriser

Parkeringspriserna på de allmänna områden inom hamnområdet som är markerade som avgiftsbelagda är:

  • 1 h / 1,20 €
  • 1 dygn (= 26h) / 15,00 € (vid betalning i automat) / täcker hela kryssningen

Så här betalar du parkeringen

Parkeringen på hamnens parkeringsområden kan betalas med mynt, kreditkort, mobiltelefon samt med tjänsterna ParkMan och EasyPark.

Den maximala parkeringstiden är 8 dygn.

Följ anvisningarna på skärmen när du betalar i parkeringsautomaten. Bekanta dig gärna med betalningsanvisningarna i förväg.

Obs! På Tallink Siljas inhägnade parkeringsområde gäller endast parkeringsbiljetter från mätaren i det området. Området är utmärkt på kartan med lila färg.

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får man i passagerarhamnen parkera på följande ställen:

  • på parkeringsplatser som är markerade med rullstolsmärket
  • i områden där parkering och områdesparkering är förbjuden (man får dock inte parkera i ett sådant område eller på en sådan plats som med vägmärke anger parkering för bara vissa fordon)
  • på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgiften
  • på platser där parkering bara är tillåten under en viss tid, utan tidsbegränsning

OBS! Fordonet får emellertid inte störa annan trafik.

Husbil eller husvagn ska parkeras på parkeringsområdena märkta med * (se karta). I dessa områden hittar man lättast två parkeringsrutor efter varandra där det finns plats att parkera.

Parkeringsavgiften fastställs enligt följande:

  • Om husbilen eller husvagnen står i två rutor efter varandra och de är fästa i varandra, räcker det med en parkeringsavgift.
  • Om t.ex. bilen och husvagnen är parkerade separat, ska man betala två skilda parkeringsavgifter.

TA KONTAKT

Hamninformation mon. – fre.

+358 44 9074 107