COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Att arbeta i framtidens hamn

I Åbo Hamn arbetar cirka 60 yrkespersoner, som alla har inspirerande erfarenheter från vardagen i hamnen. De flesta anställda har en lång yrkesbana bakom sig och är stolta över att vara en del av hamnen. Våra anställda fördelar sig på tre olika verksamhetsställen: kontoret i Auriga, underhållet i Late samt fartygstjänsterna i Stamhamnen. Var och en har en viktig och betydelsefull roll i vår organisation. Genom samarbete skapar vi attraktiva förbindelser och den bästa servicen.
Bekanta dig med våra anställda

Läs intressanta karriärberättelser, där hamnanställda inom olika avdelningar presenteras. Läs om de hamnanställdas vardag och om hur en god laganda motiverar människor att göra sitt bästa.

Mångsidigheten gör mina arbetsdagar varierande och intressanta. Arbetsgemenskapen ger mig glädje och energi.

Läs Hannas berättelse >>

Det bästa med att arbeta i hamnen är havsmiljön och den avslappnade arbetsgemenskapen. Här bjuder varje dag på överraskningar och ingen dag är den andra lik.

Läs Juhas berättelse >>

Det bästa med att arbeta i hamnen är havsmiljön och den avslappnade arbetsgemenskapen. Här bjuder varje dag på överraskningar och ingen dag är den andra lik.

Läs Teemus berättelse >>

För hamnövervakning krävs yrkeskunskap och noggrannhet. Fartygsservicen sköts av ett erfaret team.

Läs Juhas berättelse >>

I mitt arbete har jag möjlighet att betrakta hamnens mångsidiga verksamhet som en helhet. Det är fint att få vara med i en aktörsgrupp som får så många hjul att snurra.

Läs Marjos berättelse >>