Sök

Med utsikt över Åbo Hamns framtid

Web

Åbo Hamns marknadsförings- och kommunikationsdirektör Marjo Saviranta började jobba hos Åbo Hamn i slutet av 1990-talet som biträdande bokförare.

– Sedan fick jag jobbet som marknadsföringssekreterare i början av 2000-talet. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, så jag fick lära mig mycket nytt från grunden. Den roll och befattning jag har i dag har jag vuxit in i genom att arbeta, och samtidigt har jag lärt mig mycket om mig själv som anställd, beskriver Marjo.

Mångsidig befattningsbeskrivning motiverar

Marjo har utöver den praktiska inlärningen också kompletterat sin kompetens genom olika utbildningar.

– Jag har till exempel utbildat mig till marknadsföringsassistent och avlagt specialyrkesexamen i marknadsföringskommunikation. Dessutom studerar jag som bäst för specialyrkesexamen i ledarskap, vilket stöder mig på min nuvarande chefspost, berättar hon.

Uppgiftsfältet inom marknadsföring och kommunikation har under åren blivit allt mer mångsidigt. Kontinuerlig affärsutveckling kräver också effektiv marknadsföring.

– Mitt arbete inkluderar många aspekter av marknadsföring och kommunikation. Jag ansvarar för samordningen av den helheten och bland annat för webbplatsen och redigeringen av webbtidningen Aboard. Dessutom ser jag till att hamnen är synlig på mässor och sköter olika kundevenemang.

Samarbete ger goda resultat

Chefsposten är Marjos första och den passar henne bra.

– Chefsjobbet är trevligt eftersom teamet har en fin samhörighet och jag tycker att jag fått nyttiga verktyg för det genom olika utbildningar. Åbo Hamn satsar numera starkt på ledningen av människor och trivseln i arbetet. Tillsammans når vi fina resultat, säger Marjo.

För Marjo har arbetet i hamnen alltid varit meningsfullt.

– Insatserna inom marknadsföring och kommunikation ger synliga resultat och det motiverar mig i mitt arbete. För mig är det viktigt att vi kan arbeta för hamnens och hela områdets väl. Jag är stolt över min arbetsplats och glad över alla mina arbetskamrater. Långa traditioner och aktiv framtidsfokusering gör Hamnen till en alldeles speciell organisation, säger hon.