Sök

Ajankohtaista

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – december 2023

Planeringen av terminalbyggnaden Planeringen av terminalbyggnaden har pågått också under besvärstiden och arkitekt- och specialplane-ringen har …

Detaljplanen för Ferry Terminal Turku har vunnit laga kraft

Åbo stad tillkännagav 16.12.2023 att detaljplanen för Ferry Terminal Turku har trätt i kraft. Meddelande på …

Konkurrensutsättningen för kajplats L23 pågår

I projektet Ferry Terminal Turku pågår konkurrensutsättningen av entreprenaden för kajplats L23. Upphandlingen konkurrensutsätts i ett …

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – juni 2023

Terminalplanering Arkitekt- och specialplaneringen av terminalen pågår. Enligt projektets tidsplan slutförs planeringen i slutet av oktober …

Stadsfullmäktige beslöt att godkänna detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku

Stadsfullmäktige beslöt godkänner vid mötet den 19.6.2023 ändrade förslaget till detaljplaneändring för Ferry Terminal Turku​. Målet …

Rivningen av hamnens gamla passagerarpaviljong ska påbörjas

Passagerarpaviljongen som ligger längst ut på Slottsudden och som invigdes 1957 kommer nu att rivas. Byggnaden …

Entreprenad för rivning av tullpaviljongen

Som ett led i Ferry Terminal Turku-projektet rivs i år den gamla passagerar- och tullpaviljongen längst …

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – februari 2023

Kajer Planeringen av de kajer som ingår i projektet fortsätter som följer: Kajplats 23 repareras för …

Åbo stadsfullmäktige bekräftade ny finansieringsmodell för Ferry Terminal Turku

Fullmäktige i Åbo ändrade sitt beslut om Ferry Terminal Turku, dvs. passagerarhamnens nya terminal med kajer, …

Detaljplaneringen skapar nya gator och andra områden i hamnområdet

I samband med Ferry Terminal Turku detaljplanering skapas nya platser som behöver namnges i hamnområdet, som …