Fartygen

Åbo hamns frakttrafik opereras av de ledande rederierna i Östersjön, vilkas moderna fartyg betjänar både enhetstrafiken och projekttrafiken. Den tillräckliga kapaciteten och det mångsidiga fartygsbeståndet möjliggör även de mest omfattande export- och importbefraktningarna via Åbo hamn.

Mångsidigt fartygstonnage för olika transporter

Tyngdpunkten i vår trafik på Skandinavien är förlagd på enhetstrafiken. De moderna passagerar-bilfärjorna transporterar långtradare och långtradarsläp från Åbo till Stockholm med fyra avgångar om dagen. I körbanemeter mätt har Viking Lines och Tallink Siljas fartyg totalt nästan 4 000 meter. Tack vare det finns det i allmänhet plats för fordonet t.o.m. med kort bokningstid. Långtradartrafikens utklareringar sker snabbt och smidigt och förarservicen fungerar bra även ombord på fartygen.

Ro-ro-trafiken lämpar sig ytterst väl för stora projektlastningar.

De rederier som bedriver traditionell frakttrafik opererar från Åbo både med moderna ro-ro- och konventionella fraktfartyg. Tack vare de mångsidiga lastningsmöjligheterna lämpar sig Åbo som export- och importfartyg såväl för produkter på hjul som för den tunga industrins maskiner och komponenter samt bulkfrakt. Förutom den reguljära trafikens fartyg betjänar hamnen också effektivt kusttrafikens fartyg vid deras hamnbesök.

Fartygen - Åbo hamn