Haku

Laivat turvallisesti laituriin

Web

Satamavalvonnan vuoroesimies Juha Sandell on tehnyt pitkän työuran Turun Sataman palveluksessa. Merenkulkualan opintojen välisenä kesänä hän pääsi kesätöihin satamaan vuonna 1985 ja vuonna 1994 Juha sai vakituisen paikan Turun Sataman satamavalvonnasta.

– Satama kiehtoi minua työpaikkana, sillä työyhteisössä näkyi vahvana saaristolaisuus, ja ruotsinkieliset työkaverit toivat oman rikkautensa keskusteluihin, Juha muistelee.

Sataman toiminnan ytimessä

Satamavalvonnassa työn perusidea ei ole muuttunut vuosien varrella, mutta monet toimintatavat ja puitteet ovat kehittyneet. Samoin alusten tekniikka on erilaista, ja niiden koko on kasvanut.

– Nykyisin sataman kaikissa toiminnoissa korostuu turvallisuus, mikä tietysti on hyvä asia työn sujuvuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta, Juha kertoo.

Juha arvostaa sataman pitkää historiaa ja näkee kaikkien kehitysaskelten taustalla olemassaolon perustan.

– Satamatoiminnassa automatiikka ja tekniset ratkaisut ovat tätä päivää, mutta koko satamatoiminnan ydin on säilynyt vuosisatoja samana. Tavarat ja ihmiset pitää saada kulkemaan sujuvasti eteenpäin, hän kuvailee.

Taitoa vaativaa työtä

Juha toimii aluspalveluiden tiimin esimiehenä. Työtä tehdään kahdessa vuorossa, ja työlle tyypillinen ominaisuus on kiireellisten hetkien vaihtelu sykleittäin. Laivaa vastaanottaessa pitää varmistaa, että se kiinnittyy ahtaustyön kannalta suunnitellusti.

– Aluspalvelutyössä pitää huomioida sääolosuhteiden vaikutukset, sillä myrskyt ja jäänmuodostus hankaloittavat toimintaa, Juha kertoo.

Hyvällä tiimillä ammattimaisesti

Juhalle satama on mukava työpaikka, jossa on ollut helppo viihtyä.

– Satamassa on hyvät työvälineet sekä mukava työporukka. Satamavalvonnan tiimi on tiivis joukko, joka tekee töitä ammattimaisella asenteella. Koko satama on oma maailmansa, jonka sisällä tapahtuu mielenkiintoisia asioita, hän kertoo.