Sök

Fartygen säkert till kaj

Web

Juha Sandell, som är skiftchef vid hamnövervakningen, har gjort en lång karriär hos Åbo Hamn. Sommaren 1985 under sjöfartsstudierna fick han sommarjobb i hamnen och 1994 blev han fast anställd vid Åbo Hamns hamnövervakning.

– Jag tyckte att hamnen var en fascinerande arbetsplats eftersom så många av de anställda var från skärgården och svenskspråkiga arbetskamrater gav bredd i diskussionerna, minns Juha.

I kärnan av hamnverksamheten

Grundidén med hamnövervakningsarbetet har inte förändrats under årens lopp, men många rutiner och förhållanden har utvecklats. Också fartygens teknik är annorlunda och fartygen har blivit större.

– Numera fokuserar alla funktioner i hamnen på säkerhet, vilket naturligtvis är bra med tanke på smidiga rutiner och människors välbefinnande, säger Juha.

Juha uppskattar hamnens långa historia och ser grunden till hamnens existens bakom all utveckling.

– I hamnverksamheten används automation och moderna tekniska lösningar, men kärnan i all hamnverksamhet har hållits oförändrad i flera århundraden. Gods och människor ska fås vidare på ett smidigt sätt, säger han.

Arbete som kräver färdigheter

Juha är chef för teamet Fartygstjänster. Arbetet utförs i två skift och typiskt för arbetet är att det tidvis är mycket hektiskt. När man tar emot ett fartyg måste man se till att det förtöjs enligt planerna med tanke på stuvningsarbetet.

– I fartygsservicearbetet ska man också beakta väderförhållandena, eftersom stormar och isbildning försvårar verksamheten, berättar Juha.

Proffsigt team

För Juha är hamnen en trevlig arbetsplats, där det har varit lätt att trivas.

– Hamnen har bra arbetsredskap och trevliga medarbetare. Hamnövervakningsteamet har bra sammanhållning och en proffsig attityd. Hela hamnen är en egen värld där det händer intressanta saker, säger han.