Sök

Proffs på trygg hamnverksamhet

Web

Åbo Hamns hamnmästare Teemu Aaltonen bestämde redan i gymnasieåldern att han skulle söka sig till sjöfartsbranschen, men efter studierna hamnade han till en början i arbeten inom andra branscher. Teemu beslutade sig dock för att på nytt söka in till sjöfartsstudier och han fick sin styrmansexamen

– Mitt första sommarjobb i branschen var som hamnövervakare vid Åbo Hamns fartygstjänster. Jag hade hand om förtöjningar och losskastningar. När man sökte efter någon som skulle vara lämplig som hamnmästare sökte jag genast platsen. Jag började som hamnmästare i juni 2020 och på den vägen är vi, berättar Teemu nöjt.

Säkerheten är a och o i verksamheten

Hamnmästarens arbetsbeskrivning är intressant och lagom utmanande, enligt Teemu.

– Till mina uppgifter hör bland annat att fördela kajplatser, sköta avfallshanteringen på fartygen samt att organisera och utveckla fartygsserviceprocessen. Utvecklingsarbetet gör jag i samarbete med hamnens säkerhetschef och min egen chef. En viktig del av mitt arbete är också att vara chef för enheten för fartygstjänster. Jag har tio medarbetare och tillsammans se vi till att fartygsservicen fungerar i Åbo Hamn, beskriver Teemu.

Fartygsservicen är avgörande för att verksamheten i hamnen ska fungera. Också Teemu ser värdet i sitt arbete och betonar särskilt vikten av säkerhet.

– Mitt arbete håller emellanåt ett högt tempo, eftersom fartygen har snäva tidtabeller och transporterna måste löpa smidigt. Men också i det här yrket ger erfarenhet säkerhet. I allt vårt arbete kommer säkerheten alltid först, betonar han.

Smidighet tack vare samarbete

Något som Teemu värdesätter i sitt arbete är överenskomna handlingsmodeller och framförhållning.

– Anvisningar måste alltid följas, med hjälp av dem kan man se till att verksamheten är säker. I det här arbetet är det också väldigt viktigt att kunna kommunicera klart och tydligt. En god kommunikationsgång bidrar till att säkerställa att alla tillägnar sig de rätta tillvägagångssätten. Samarbetsförmåga och en flexibel attityd i kundbetjäningen är också viktiga, konstaterar Teemu.

Det som Teemu lyfter fram som det bästa med arbetet är dess mångsidighet.

– Som hamnmästare har man möjlighet att tillsammans med andra få ägna sig åt utvecklingsarbete. Men de välbekanta rutinerna som ger rytm åt arbetet är också trevliga som motvikt till planeringsarbetet. Jag trivs tillsammans med människor och här i hamnen har vi enligt mig har vi ett bra gäng anställda som det är lätt att komma överens med. Arbetstakten är intensiv, men humor lättar upp vår vardag.