Haku

Turvallisen satamatoiminnan ammattilainen

Web

Turun Sataman satamamestari Teemu Aaltonen päätti jo lukioiässä hakeutua merenkulkualalle, mutta opiskelujen jälkeen tie vei aluksi muiden alojen töihin. Teemu päätti kuitenkin hakeutua uudelleen opiskelemaan merenkulkualaa ja valmistui perämieheksi 2019.

– Ensimmäinen kesätyöni alalla oli Turun Sataman aluspalvelussa satamavalvojana. Huolehdin laivojen kiinnityksestä ja irrotuksesta. Kun satamamestarin tehtävään etsittiin sopivaa henkilöä, hain heti paikkaa. Aloitin satamamestarina vuoden 2020 kesäkuussa ja sillä tiellä ollaan, kertoo Teemu tyytyväisenä.

Turvallisuus on etusijalla toiminnassa

Satamamestarin työnkuva on Teemun mukaan mielenkiintoinen ja sopivasti haastava.

– Tehtäviini kuuluvat muun muassa laivapaikkojen jako, alusjätehuolto sekä aluspalveluprosessin järjestäminen ja kehittäminen. Kehitystyötä teen yhdessä sataman turvapäällikön sekä esimieheni kanssa. Tärkeä osa työtäni on myös aluspalveluyksikön esimiehenä toimiminen. Minulla on kymmenen alaista, joiden kanssa huolehdimme Turun Sataman aluspalvelujen toiminnasta, Teemu kuvailee.

Aluspalvelut ovat sataman sujuvan toiminnan kannalta oleellisia. Teemukin näkee työnsä arvon ja korostaa erityisesti turvallisuuden merkitystä työssään.

– Työni on välillä nopeatempoista, sillä laivojen aikataulut ovat tiukkoja ja kuljetusten on edettävä sujuvasti. Kokemus tuo kuitenkin tässä työssä varmuutta. Me teemme kaiken aina turvallisuus edellä, hän painottaa.

Yhteistyöllä sujuvasti

Teemu näkee sovittujen toimintamallien ja ennakoinnin taidon tärkeänä työssään.

– Ohjeita on aina noudatettava, sillä niiden avulla voidaan huolehtia turvallisuudesta. Tässä työssä on myös todella tärkeää osata kommunikoida selkeästi. Hyvä tiedonkulku auttaa varmistamaan, että kaikki omaksuvat oikeat toimintatavat. Suuri merkitys on myös yhteistyökyvyllä ja joustavalla palveluasenteella, Teemu toteaa.

Työnsä parhaimmaksi asiaksi Teemu nostaa monipuolisuuden.

– Satamamestarin tehtävässä pääsee tekemään suunnittelutyötä yhdessä muiden kanssa. Toisaalta tutut rutiinit ovat mukavia työtä rytmittäviä tekijöitä suunnittelutyön vastapainoksi. Viihdyn ihmisten kanssa, ja mielestäni meillä satamassa on hyvät työntekijät, joiden kanssa asiat sujuvat. Huumori keventää tiivistahtista arkeamme, hän kertoo.