Sök

Ajankohtaista

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – december 2023

Planeringen av terminalbyggnaden Planeringen av terminalbyggnaden har pågått också under besvärstiden och arkitekt- och specialplane-ringen har …

Detaljplanen för Ferry Terminal Turku har vunnit laga kraft

Åbo stad tillkännagav 16.12.2023 att detaljplanen för Ferry Terminal Turku har trätt i kraft. Meddelande på …

Konkurrensutsättningen för kajplats L23 pågår

I projektet Ferry Terminal Turku pågår konkurrensutsättningen av entreprenaden för kajplats L23. Upphandlingen konkurrensutsätts i ett …

Nyheter i projektet Ferry Terminal Turku – juni 2023

Terminalplanering Arkitekt- och specialplaneringen av terminalen pågår. Enligt projektets tidsplan slutförs planeringen i slutet av oktober …

Stadsfullmäktige beslöt att godkänna detaljplaneringen för Ferry Terminal Turku

Stadsfullmäktige beslöt godkänner vid mötet den 19.6.2023 ändrade förslaget till detaljplaneändring för Ferry Terminal Turku​. Målet …

Rivningen av hamnens gamla passagerarpaviljong ska påbörjas

Passagerarpaviljongen som ligger längst ut på Slottsudden och som invigdes 1957 kommer nu att rivas. Byggnaden …

Planeringen av terminalbyggnaden inled

Planeringen av terminalen i projektet Ferry Terminal Turku inled. Målet är att planera en högklassig terminalbyggnad …

Utökat planeringsområde i detaljplanen för Ferry Terminal Turku

Stadsmiljönämnden i Åbo godkände 13.9 de kompletterade målen i detaljplaneändringen för Ferry Terminal Turku. De senaste …

Origami vann hamnens arkitekttävling

Arkitektbyrån PES-Arkkitehdit segrade i arkitekttävlingen för den nya gemensamma terminalen i Åbo Hamn.   Byråns förslag heter …

Arkitekttävlingen i samband med Åbo Hamns projekt Ferry Terminal Turku är avgjord

Förslaget ORIGAMI valdes till vinnare i arkitekttävlingen som ordnades för att välja huvud- och arkitektplaneraren för …