Passertillstånd

För tillträde till hamnområdet krävs passertillstånd som beviljas av Hamnen eller av ett företag som har befullmäktigats av Hamnen. Den som önskar tillträda eller rör sig i området ska på begäran kunna styrka sin identitet.

Passertillstånden i ordning före ankomsten

Personer som arbetar i hamnen ska skaffa passertillståndet hos det företag de är anställda hos och besökare hos det företag där frakten hämtas eller lämnas. Varje kund eller fordon rör sig inom hamnområdet på ansvar av företaget i dess ärenden. Fordonets förare svarar för de resenärer som anländer till området som passagerare i fordonet.

Fordonets förare ska se till att fordonets registerbeteckning har anmälts i förväg för att matas in i Hamnens passagekontroll. Fordonet identifieras automatiskt vid porten med hjälp av antingen registernumret eller en fjärridentifikation, som ska fästas på vindrutan. Fordon utan tillstånd kommer inte in på hamnområdet.

Passertillstånd- Åbo hamn