Service för fartygen

Åbo Hamn tillhandahåller mångsidiga tjänster för fartyg som besöker hamnen. All fartygsservice sköts av hamnövervakningen. Fartygstjänsterna och hamnområdenas passagekontroll fungerar dygnet runt kl. 00-24. I servicen ingår förtöjningar, losskastningar, vatten- och elförsörjning till fartygen samt avfallshantering.

Fartygens losskastning och förtöjning

Förtöjning och losskastning av fartyg ska beställas hos hamnbevakningen minst två timmar före den önskade tidpunkten för förtöjning eller losskastning.

Elektricitet till fartygen

Elektricitet till fartygen beställs hos hamnbevakningen. Tjänster beställda klockan 7 – 14 expedieras i regel under samma arbetsdag. För tjänster expedierade övriga tider uppbärs avgift enligt prislistan.

Vattenförsörjning för fartygen

Hamnbevakningen levererar vatten till fartygen 24 timmar i dygnet. Vattenbeställningen ska göras hos hamnbevakningen 12 timmar före vattenbehovet.

Sophantering

Åbo Hamn har egna anvisningar för sophantering för fartygen och för fartygens särskilda ombud som är verksamma på området. Studera anvisningarna för avfallshanteringfinska eller engelska.