Sök

Ferry Terminal Turku avancerar under ledning av Ramboll

Nyheter - 2022 - FTT ja Ramboll

Ramboll CM Oy håller i många trådar i projektet Ferry Terminal Turku i Åbo hamn. Finlands största expert på byggnation och fastighetskonsultation steg ombord redan i FTT–projektets inledningsskede då Åbo Hamn Ab ingick ett avtal om projektlednings- och övervakningstjänster med företaget i september 2021. Under 2021 och 2022 låg tonvikten på upphandling och planering, och under 2023 kommer fokus att ligga på genomförandet.

–Våra uppdrag enligt serviceavtalet omfattar såväl teknisk och ekonomisk som schemarelaterad projekthantering. Förutom konkurrensutsättningen av upphandlingar och entreprenörer och styrningen och övervakningen av planeringen ansvarar vi också bland annat för säkerhet och riskhantering. Målet är att i samarbete med Åbo Hamns projektteam säkerställa att projektet avancerar smidigt, sammanfattar projektledaren Tommi Tervo.

Gedigen infrastrukturkompetens i projektledningen

Förutom själva terminalbyggnaden ingår även kajbygget och trafikarrangemangen på fält- och hamnområdet i projektledningstjänsterna. För närvarande ansvarar ett kärnteam med ett tiotal experter för projektets olika delområden.

–Ferry Terminal Turku är ett av våra största pågående projekt och samtidigt ett av de mest utmanande. Därför har vi samlat ihop en kärngrupp med betoning på den specialkompetens och erfarenhet som projektet kräver. Förutom våra egna experter sysselsätter vi också externa sakkunniga inom olika områden. Från första början var det viktigt för oss att också engagera lokala krafter i Åbo, och det har vi lyckats med, säger Tommi Tervo.

Heikki Salpaoja är projektchef för terminalbygget och Karoliina Suominen är projektingenjör. Tommi Tervo är projektchef för kaj- och fältområdena och resten av teamet består av projektingenjör Saara Valtonen och Jarno Lähdeviita, som ansvarar för att styra och övervaka planeringen. Arto Heikkilä sköter om säkerheten och riskhanteringen och Pekka Ala-Tuuhonen är sakkunnig inom områdesplanering. Juha Aro bidrar med expertis inom upphandling och Tiina Mäkynen inom kostnadskontroll.

Byggskedet lyfter fram de största utmaningarna

Det krävande projektet har kommit igång enligt planen och det första steget är att bygga en ny pir. Kajarbetet inleds redan i juli, och samtidigt blir det dags att tackla de största utmaningarna med byggandet.

–Utmaningen i byggskedet är att samordna kaj- och terminalarbetena och trafikarrangemangen under byggtiden. Allt arbete måste utföras på hamnverksamhetens och fartygstrafikens villkor, med särskild hänsyn till fartygens korta liggtid i Åbo hamn. Dessutom befinner vi oss i närheten av bebyggelse och måste därför minimera buller och andra miljökonsekvenser och beakta att trafiken ska löpa också utanför hamnområdet. Det världspolitiska läget medför också utmaningar. Kriget i Ukraina och de påföljande sanktionerna hotar bland annat tillgången på stål och andra material som behövs i byggandet samtidigt som priserna stigit, påpekar Tommi Tervo.

Egen projektbyrå gör samarbetet effektivare

I och med serviceavtalet öppnade Ramboll och Åbo Hamn en projektbyrå i Åbo hamn, Närvaron i hamnen upplevs som viktig på grund av såväl övervakningen av byggarbetet som informationsgången. Tommi Tervo anser att ett projekt i den här storleksklassen kräver att beställarna och andra aktörer kontinuerligt hålls uppdaterade. Träffar ordnas varje vecka och vid behov oftare – förbindelserna är öppna 24/7.

– Vi drar åt samma håll som Åbo Hamn Ab och bevakar deras intressen i alla projektfaser. Givetvis sitter vi också i samma båt som projektets alla andra deltagare, eftersom vi har ett gemensamt mål: en funktionell och effektiv terminalhelhet som uppfyller de uppställda målen långt in i framtiden.

Ramboll

• Grundades i Danmark 1945
• I Finland sedan 1962
• 300 enheter i 35 länder
• 16 000 experter varav 2 500 i Finland
•Omsättning 1,8 md €, i Finland 240 mn €