Andra kontaktuppgifter

På denna sida hittar du kontaktuppgifter per funktion.

Markku Alahäme

  • Puhelinnumero #1 +358 50 5533 109

Hyreskontrakt

Försäljingsdirektör Jaakko Nirhamo
+358 50 5533 156
jaakko.nirhamo@portofturku.fi

Elgrupp

Driftschef Seppo Pohjanpalo
+358 50 5533 192
seppo.pohjanpalo@portofturku.fi

Farliga ämner

Säkerhetschef, Hamnkapten Kari Riutta
+358 50 5533 123
kari.riutta@portofturku.fi

Fastighetsuthyrning, kortfristiga

Fastighetsövervakare Pertti Ojala
+358 44 9074 335
pertti.ojala@portofturku.fi

Inköp

+358 44 9074 515

Kassa och indrivning

+358 2 2674 135
kassa.satama@portofturku.fi

Lyftkranskontor

Kranförman Esa Halminen
+358 2 2674 198
esa.halminen@portofturku.fi

Arrangemang av kranor, vägningen, förtöjning och losskastning av båtar.
Öppet må–fre kl 6.00–23.00

Maskin- och stålkonstruktioner

Arbetsplatschef Mikko Tuomi
+358 400 452 115
mikko.tuomi@portofturku.fi

Passertillstånd

Dejour:
+358 2 2674 444

Passertillstånd:
Trafiksekreterare Maarit Kääriä
+358 50 5533 191
maarit.kaaria@portofturku.fi

Planering

Hamnbyggmästare Markku Lintervo
+358 44 9074 172
markku.lintervo@portofturku.fi

Port Control 24 h

+358 2 2674 122
satamavalvonta@portofturku.fi

Privat bevakat parkeringshus

Pre-bokningar tel. +358 41 497 6556

Säkerhet

Säkerhetschef, Hamnkapten Kari Riutta
+358 50 5533 123
kari.riutta@portofturku.fi

Taxor och hyresfaktureringsfrågor

+358 44 9074 508, +358 44 9074 143
satamalaskutus@portofturku.fi

Underhåll

Pansiontie 48-52 (rakennus 6112)

Platschef Mikko Tuomi
+358 400 542 115
mikko.tuomi@portofturku.fi

Fastighetchef Matti Lindqvist
+358 44 9074 173
matti.lindqvist@portofturku.fi